Το δυσθεώρητο αρχαιολογικό έργο στην Μακεδονία και την Θράκη

Περιμένετε για εσωτερική αναθεώρηση από Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την διαχείριση αυτού του αιτήματος

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στo Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

το επιστημονικό Συνέδριο για το αρχαιολογικό έργο στην Μακεδονία και την Θράκη ( ΑΕΜΘ, www.aemth.gr/el/praktika ), λαμβάνει χώρα ετησίως και ανελλιπώς, πλην του 2020, από το 1987 μέχρι σήμερα. Δεδομένου ότι η επιστημονική και οργανωτική του Επιτροπή αποτελείται, παγίως, από συγκεκριμένα νυν ή πρώην μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ, καθώς και από ίσο συνήθως αριθμό εργαζομένων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ), το οποίο έχει αναλάβει την συνδιοργάνωση της επιστημονικής αυτής συνάντησης ( www.hist.auth.gr/wp-content/uploads/site... ), και οι οποίοι σε πολλές, ή έστω αρκετές περιπτώσεις, έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το ΑΠΘ, όπως η κα. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, νυν προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ, και σύζυγος του πρώην μέλους ΔΕΠ του ΑΠΘ, κου. Γεώργιου Βελένη, και δεδομένου ότι το ΥΠΠΟΑ συγχρηματοδοτεί τις δραστηριότητες αυτού του συνεδρίου, μέσω του π. ΤΑΠΑ ν. ΟΔΑΠ, καθώς και εκ του γεγονότος ότι φαίνεται να έχει γίνει ανάθεση του έργου της έκδοσης των Πρακτικών του συνεδρίου στις Εκδ. "Ζήτη", ενώ μία από τις βασικές αποστολές του ΟΔΑΠ υποτίθεται πως είναι η εξεύρεση πόρων μέσω και της εκμετάλλευσης των έντυπων και ψηφιακών εκδόσεών του ( https://www.archaiologia.gr/blog/2020/06... ), ή έστω ότι οι σκοποί του ΟΔΑΠ εκπληρώνονται, συν τοις άλλοις, με την διάθεση των πόρων του για την δημιουργία εκδόσεων και ψηφιακών εφαρμογών για την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την διάθεση αυτών στο κοινό,

ερωτάστε:

α. με ποιά κριτήρια επιλέγονται οι εργαζόμενοι του ΥΠΠΟΑ που εκπροσωπούν το ΑΜΘ, ως μέλη της επιστημονικής και οργανωτικής Επιτροπής του ΑΕΜΘ;

β. ποιός τους αναθέτει αυτή την ιδιότητα;

γ. για ποιόν λόγο δεν εκπροσωπούνται, στην ως άνω Επιτροπή, εργαζόμενοι άλλων Εφορειών Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) από τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Μακεδονίας και της Θράκης, την στιγμή που το συνέδριο δεν ασχολείται μόνο με την έρευνα πεδίου της ΕΦΑ Θεσσαλονίκης, αλλά και των ΕΦΑ της υπόλοιπης Μακεδονίας, καθώς και της Θράκης;

δ. πότε, με ποιόν τρόπο, και με τί αντίτιμο έγινε η ανάθεση του έργου της έκδοσης των Πρακτικών του συνεδρίου αυτού στις εκδόσεις "Ζήτη";

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

δεδομένης της απάντησης εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία μου απεστάλη στο προσωπικό μου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και δεδομένης της τυπικά και εν πολλοίς ουσιαστικά μη ορθής τήρησης της διαδικασίας και του Κανονισμού της παρούσας πλατφόρμας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε τους λόγους για τους οποίους απαξιώσατε να επισκεφθείτε την παρούσα ιστοσελίδα, απαντώντας δημόσια στο δημόσιο αίτημά μου. Μπορείτε να συγκρίνετε την απάντησή σας με την απάντηση που μου απέστειλε σε άλλο αίτημά μου ο δήμος Βέροιας, για παράδειγμα, ώστε να κατανοήσετε την αξία της δικής σας απάντησης, ασχέτως αν εγώ συμφωνώ ή διαφωνώ εν όλω ή εν μέρει με όσα επικαλείστε. Τοποθετήστε τες δίπλα-δίπλα, για να καταλάβετε καλύτερα τί εννοώ. Η απάντησή σας δεν υφίσταται για τους χρήστες του arthro5a.gr, αν δεν την δημοσιοποιήσετε.

Η απάντηση του δήμου Βέροιας, με ημ/νία 15-2-2022 (κάτω από την ερώτησή μου):

https://www.arthro5a.gr/request/e_katast...

Με εκτίμηση,

George Arctouros