Το δυσθεώρητο αρχαιολογικό έργο στην Μακεδονία και την Θράκη

Το αίτημα ήταν επιτυχές .

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

το επιστημονικό Συνέδριο για το αρχαιολογικό έργο στην Μακεδονία και την Θράκη ( ΑΕΜΘ, www.aemth.gr/el/praktika ), λαμβάνει χώρα ετησίως και ανελλιπώς, πλην του 2020, από το 1987 μέχρι σήμερα. Δεδομένου ότι η επιστημονική και οργανωτική του Επιτροπή αποτελείται, παγίως, από συγκεκριμένα νυν ή πρώην μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ, καθώς και από ισάριθμους συνήθως εκπροσώπους του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναλάβει την συνδιοργάνωση της επιστημονικής αυτής συνάντησης ( www.hist.auth.gr/wp-content/uploads/site... ), και οι οποίοι σε πολλές, ή έστω αρκετές περιπτώσεις, έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το ΑΠΘ, όπως η κα. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, νυν προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ, και σύζυγος του πρώην μέλους ΔΕΠ του ΑΠΘ, κου. Γεώργιου Βελένη, και δεδομένου ότι το ΑΠΘ συγχρηματοδοτεί τις δραστηριότητες αυτού του συνεδρίου, μέσω του Ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας (ΕΛΚΕ) της Επιτροπής Ερευνών του,

ερωτάστε:

α. με ποιά κριτήρια επιλέγονται τα μέλη ΔΕΠ που εκπροσωπούν το ΑΠΘ, ως μέλη της επιστημονικής και οργανωτικής Επιτροπής του ΑΕΜΘ;

β. ποιός τους αναθέτει αυτή την ιδιότητα;

γ. για ποιόν λόγο, και ενώ υπάρχουν εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ αρχαιολογίας, γίνεται ανάθεση ή ανάληψη αυτών των καθηκόντων σε/από πρώην μέλη ΔΕΠ, όπως είναι ο κος. Δ. Παντερμαλής;

δ. για ποιόν λόγο δεν εκπροσωπούνται, στην ως άνω Επιτροπή, μέλη ΔΕΠ άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπως είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, την στιγμή που το ίδιο το συνέδριο ασχολείται με την έρευνα πεδίου, όχι μόνο της Μακεδονίας, αλλά και της Θράκης;

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

ζητώ εσωτερική διερεύνηση των λόγων που οδήγησαν στην μη απάντηση των ερωτήσεων που ετέθησαν υπ' όψιν σας, ενόψει και του 34ου Α.Ε.Μ.Θ. ( https://www.amth.gr/sites/amth.gr/files/... ), στις 10-12 Μαρτίου 2022, και στο οποίο συνεχίζονται οι παθογένειες τις οποίες καταγγέλλω.

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Επισυνάψεις

Αξιότιμε κύριε Αρκτούρο

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας του Α.Π.Θ. με Α.Π.
63936/20-04-2021 προς ενημέρωσή σας και τυχόν ενέργειες σας.

Καλό Πάσχα.

Με εκτίμηση,
Γιολάντα Πατσιοδήμου
Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης Α.Π.Θ.
τηλ. 2310996774
e-mail. [διεύθυνση email]

Διευκρίνιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι
εμπιστευτικές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον αναφερόμενο
παραλήπτη. Εάν έχετε λάβει το παρόν μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο
προοριζόμενος παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι αποκάλυψη, αναπαραγωγή,
διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση των περιεχομένων του
παρόντος μηνύματος απαγορεύεται. Επίσης παρακαλείσθε να αποστείλετε το
αρχικό μήνυμα στην διεύθυνση του αποστολέα, καθώς και στη συνέχεια να
διαγράψετε το μήνυμα από το σύστημά σας.
Η επικοινωνία μέσω Internet δεν είναι ασφαλής και επομένως το ΑΠΘ δεν
φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά που προκλήθηκε
από την χρήση του παρόντος ή των συνημμένων του λόγω ιών που έχουν
περάσει σε αυτά.

Σας Ευχαριστούμε,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Email Disclaimer
The information in this email is confidential and is intended solely
for the addressee(s). If you have received this transmission in error,
and you are not an intended recipient, be aware that any disclosure,
copying, distribution or use of this transmission or its contents is
prohibited. Furthermore, you are kindly requested to send us back the
original message to the sender’s address and delete the message from
your system immediately.
Internet communications are not secure and therefore AUTH does not
accept legal responsibility for the contents of this message and for
any damage whatsoever that is caused by viruses being passed.

Thank You,
Aristotle University of Thessaloniki