Θέματα Ασφάλειας Λειτουργίας Κλειστού Γηπέδου "Μπαλόνι" στο ΠΑΛΑΙ

Περιμένετε για εσωτερική αναθεώρηση από Δήμος Γαλατσίου για την διαχείριση αυτού του αιτήματος

Κωνσταντίνος Κοντώσης

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Δήμος Γαλατσίου,
Στο χώρο του ΠΑΛΑΙ έχει κατασκευαστεί κλειστό γήπεδο τύπου"αεροϋποστηριζόμενων θόλων", το οποίο και χρησιμοποιείται τόσο από υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου, όσο κυρίως από αθλητικό σωματείο του Γαλατσίου (ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ).
Ρωτάστε:
1. Το ΜΠΑΛΟΝΙ, με δήλωση – ταμπέλα του κατασκευαστή, τηρεί τους απαραίτητους κανόνες και πρότυπα ασφάλειας.
ΠΟΙΟΣ φροντίζει για την ΕΤΗΣΙΑ ανανέωση των πιστοποιητικών ποιότητας και ποιος είναι ο ελεγχόμενος «ιδιοκτήτης» που ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να ελέγχεται από εξωτερικό φορέα πιστοποίησης ποιότητας?
2. Το γήπεδο αυτό καταγράφεται στην επίσημη λίστα γηπέδων της ΕΣΚΑ, και σε ερώτησή μας για την αδειοδότησή του, μας παρέπεμψαν στο Δήμο Γαλατσίου ως υπεύθυνο έκδοσης της άδειας λειτουργίας του κλειστού αυτού.
ΕΧΕΙ εκδώσει ο Δήμος Γαλατσίου τέτοια άδεια, μια και ήδη διεξάγονται επίσημοι αγώνες και μάλιστα μικρών ηλικιακών κατηγορίων?

Αναμένοντας τις απαντήσεις σας

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Κοντώσης

Κωνσταντίνος Κοντώσης

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Δήμος Γαλατσίου,

Παρακαλούμε διαβιβάστε το στο πρόσωπο που διεξάγει τις αξιολογήσεις για το Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία

Γράφω για να ζητήσω μια εσωτερική διερεύνηση από την Δήμος Γαλατσίου για την διαχείριση του αιτήματος 'Θέματα Ασφάλειας Λειτουργίας Κλειστού Γηπέδου "Μπαλόνι" στο ΠΑΛΑΙ'.

Καμμιά απάντηση σχετικά με το θέμα δεν έχει δοθεί επίσημα από τον Δήμο Γαλατσίου.

Ένα πλήρες ιστορικό των Αιτημάτων Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβαση στη Δημόσια Πληροφορία και όλης της αλληλογραφίας είναι διαθέσιμο στο Internet στην διεύθυνση: https://www.arthro5a.gr/request/themata_...

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Κοντώσης