Τα αγγεία μεταφοράς προϊόντων και οι θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι στον Αιγαιακό χώρο (5ος-9ος αι. μ.Χ.)

Περιμένετε για εσωτερική αναθεώρηση από Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την διαχείριση αυτού του αιτήματος

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμ. Ιστορίας, αρχαιολογίας & διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών (ΤΙΑΔΠΑ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία για το ερευνητικό έργο του Τμήματος, διαβάζουμε πως "στο Τμήμα διεξάγεται πολύπλευρο ερευνητικό έργο, στους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται (σε αυτό)". Για τον δε κατάλογο των ερευνητικών έργων που υποτίθεται πως είναι σε ισχύ, κατά το ακαδ. έτος 2020-21, το αμέσως προηγούμενο από το τρέχον ακαδ. έτος, δηλαδή, διατίθεται στο κοινό ένα ηλεκτρονικό αρχείο 9 σελίδων ( http://ham.uop.gr/images/ereynitiko2020-... ). Πέραν του γεγονότος ότι τα περισσότερα από τα ερευνητικά προγράμματα που σημειώνονται, σε αυτό το αρχείο, φαίνεται πως έχουν περατωθεί, όπως διαπιστώνεται από τις χρονολογίες της πρώτης στήλης, υπάρχει ένα πρόγραμμα για το οποίο δεν διατίθεται καν χρονολογία. Αυτό είναι το τελευταίο πρόγραμμα του πίνακα, στην σελ. 9, και όπου ως συμμετέχων φορέας παραδίδεται το ΑΠΘ, με επιστημονικώς υπεύθυνη την κα. Ν. Πούλου, μέλος ΔΕΠ του ιδίου πανεπιστημίου ( www.hist.auth.gr/dep_members/%cf%80%ce%b... ), ενώ δεν γίνεται αναφορά στο μέλος ΔΕΠ του δικού σας Τμήματος που συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ήτοι η κα. Μ. Ξανθοπούλου ( http://ham.uop.gr/images/files/XANTHOPOU... ). Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό έχει περατωθεί, όπως προκύπτει από επίσημες πηγές ( https://qa.auth.gr/el/project/80939 ), δεδομένου ότι ανάδοχος αυτού του έργου ήταν το ΑΠΘ, και δεδομένου ότι στους φορείς χρηματοδότησής του ανήκε και το ελληνικό Κράτος,

ερωτάστε:

α. για ποιόν λόγο παρουσιάζετε προγράμματα που έχουν περατωθεί, και στα οποία μάλιστα συμμετείχατε ως συνεργάτες, ως εν ενεργεία ερευνητικά προγράμματα του πανεπιστημίου σας;

β. με ποιά κριτήρια επελέγησαν η Δ/νση, καθώς και οι συνεργάτες του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ-ΚΩΔ. 80939-MIS:97436, στο οποίο συμμετείχε η κα. Μ. Ξανθοπούλου, μέλος ΔΕΠ του ΤΙΑΔΠΑ ΠΑ.ΠΕΛ.;

γ. ποιό ήταν το ακριβές χρηματικό ποσό που απέσπασε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ως συνεργαζόμενος φορέας του ερευνητικού προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ-ΚΩΔ. 80939-MIS:97436, και πώς αυτό αξιοποιήθηκε;

δ. μπορεί το κοινό να έχει πλήρη πρόσβαση στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας;

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Ο/η George Arctouros άφησε έναν σχολιασμό ()

Θα ήθελα ν' αλλάξει ο τίτλος του αιτήματος, αν είναι τεχνικά εφικτό, σε αυτό που βάζω μέσα σε εισαγωγικά, ήτοι "Τα αγγεία μεταφοράς προϊόντων και οι θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι στον Αιγαιακό χώρο (5ος-9ος αι. μ.Χ.)". Ουσιαστικά, σε αυτό αναφέρομαι, απλώς η αφορμή ήταν το ερευνητικό έργο 2020-21, όπως αυτό παρουσιάζεται από το οικείο Τμήμα του ΠΑ.ΠΕΛ.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

ζητώ εσωτερική υπηρεσιακή διερεύνηση των αιτιών της εκ μέρους σας απαξίωσης του αιτήματός μου, ενώ έχετε ενημερωθεί εις διπλούν, τόσο με την αυτόματη αποστολή μηνύματος μέσω του arthro5a.gr, όσο και με ηλεκτρονικό μήνυμα δικής μου πρωτοβουλίας.

Με εκτίμηση,

George Arctouros