Σύμβαση δήμου με τα ΚΤΕΛ Ηρακλείου για παροχή δημοτικής συγκοινωνίας

Περιμένετε για εσωτερική αναθεώρηση από Δήμος Ηρακλείου 2 για την διαχείριση αυτού του αιτήματος

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Δήμος Ηρακλείου 2,

Θα ήθελα να κοινοποιηθεί η σύμβαση που έχει ο Δήμος Ηρακλείου με τα ΚΤΕΛ Ηρακλείου σχετικά με τις 3 δημοτικές δωρεάν γραμμές που έχετε βάλει στην πόλη.

Με εκτίμηση,

Χ.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Δήμος Ηρακλείου 2,

Σύμφωνα με τον νόμο θα έπρεπε να είχατε απαντήσει στο αίτημα μου άμεσα και το αργότερο μέχρι 18 Νοεμβρίου. Παρακαλώ όπως προβείτε σε δημοσίευση της σύμβασης που ζητάω.

Με εκτίμηση,

X

Γραφείο Δημάρχου, Δήμος Ηρακλείου 2

Καλή σας μέρα,

μπορείτε να μας στείλετε το αίτημα σας γιατί δεν έχουμε λάβει κάποιο
σχετικό έγγραφο;

Στις 19/11/2021 8:45 π.μ., ο/η X έγραψε:

εμφάνιση κειμένου σε εισαγωγικά

--
Με εκτίμηση,
Στέλλα Πιλάτου
Ιδιαιτέρα Δημάρχου Ηρακλείου
τηλ:2813 409102
mail:[Δήμος Ηρακλείου 2 αίτημα email]

Ο Δήμος Ηρακλείου επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα
με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Εφόσον επιθυμείτε τον τερματισμό της επικοινωνίας παρακαλούμε να αποστείλετε
σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Δήμος Ηρακλείου 2 αίτημα email]
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου -www.heraklion.gr- μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την Πολιτική Προστασίας
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Δήμου.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Γραφείο Δημάρχου,
Θα ήθελα να δημοσιευτεί η σύμβαση που έχει ο Δήμος Ηρακλείου με τα ΚΤΕΛ για την παροχή υπηρεσιών της δημοτικής συγκοινωνίας(πράσινη, κίτρινη, μπλε γραμμή).
Ευχαριστώ.

Με εκτίμηση,

X

Γραφείο Δημάρχου, Δήμος Ηρακλείου 2

Θα επικοινωνήσει μαζί σας αμέσως ο αρμόδιος υπάλληλος από το Τμήμα
Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου.

Στις 19/11/2021 8:57 π.μ., ο/η X έγραψε:

εμφάνιση κειμένου σε εισαγωγικά

--
Με εκτίμηση,
Στέλλα Πιλάτου
Ιδιαιτέρα Δημάρχου Ηρακλείου
τηλ:2813 409102
mail:[Δήμος Ηρακλείου 2 αίτημα email]

Ο Δήμος Ηρακλείου επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα
με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Εφόσον επιθυμείτε τον τερματισμό της επικοινωνίας παρακαλούμε να αποστείλετε
σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Δήμος Ηρακλείου 2 αίτημα email]
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου -www.heraklion.gr- μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την Πολιτική Προστασίας
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Δήμου.

Μανουσάκης Δαυίδ, Δήμος Ηρακλείου 2

Καλημέρα σας, παρακαλούμε να μας κάνετε επώνυμο αίτημα με όνομα, επώνυμο,
αρ. ταυτότητας, και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας προκειμένου να σας
απαντήσουμε.

Μανουσάκης Δαυίδ, Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου.

Τηλ. 2813 409883

Στις 19/11/2021 8:57 π.μ., ο/η Γραφείο Δημάρχου έγραψε:

-------- Προωθημένο μήνυμα --------

Θέμα: Εσωτερική διερεύνηση του Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων αίτημα -
Σύμβαση δήμου με τα ΚΤΕΛ Ηρακλείου για παροχή δημοτικής
συγκοινωνίας
Ημερομηνία: Fri, 19 Nov 2021 06:57:14 +0000
Από: X [1]<[Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβαση στη Δημόσια Πληροφορία #46 email]>
Προς: Γραφείο Δημάρχου [2]<[Δήμος Ηρακλείου 2 αίτημα email]>

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Γραφείο Δημάρχου,
Θα ήθελα να δημοσιευτεί η σύμβαση που έχει ο Δήμος Ηρακλείου με τα ΚΤΕΛ
για την παροχή υπηρεσιών της δημοτικής συγκοινωνίας(πράσινη, κίτρινη,
μπλε γραμμή).
Ευχαριστώ.

Με εκτίμηση,

X

εμφάνιση κειμένου σε εισαγωγικά

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Μανουσάκης Δαυίδ,

Το ονοματεπώνυμο μου είναι Βελιδάκης Νικόλαος.

Επίσης λάβετε υπόψιν τα παρακάτω:
Σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου που μου ζητήθηκε το άρθρο 34 του νόμου 4727/20 αναφέρει:
"Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες έχουν δικαίωμα να επιλέξουν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών μη ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με τους ανωτέρω φορείς."

Επίσης το άρθρο 62 του ίδιου νόμου:
"Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 (εδώ αναφέρεται στα έγγραφα που ανεβαίνουν στην διαύγεια), κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση εγγράφων προς περαιτέρω χρήση. Τα αιτήματα υποβάλλονται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία, η οποία έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή της το έγγραφο."

Επίσης ο αριθμός τηλεφώνου και ο ΑΔΤ και δεν καταλαβαίνω με βάση ποιον νόμο χρειάζεται να κοινοποιηθούν σε εσάς.

Με εκτίμηση,

X