συλλήψεις και αρνήσεις στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ (English translation: arrests and refusals at internal EU borders)

Η απάντηση σε αυτό το αίτημα έχει καθυστερήσει πολύ . Βάσει νόμου, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνική Αστυνομία θα έπρεπε να έχει απαντήσει μέχρι τώρα (λεπτομέρειες). Μπορείτε να παραπονεθείτε για Αίτηση για εσωτερική αξιολόγηση..

Dear Andreas Karageorgos,

As we discussed over the telephone yesterday I hereby sent you (below) on behalf of Geesje van Haren the same request as filed to the Hellenic Police on 30 June 2021 in English.

We ask access to public information/documents meaning that we ask information/documents to be made public if this is not yet the case.

Kind regards,
Liset Hamming

This is the translation:

I, Geesje van Haren, a journalist working for media organization VersPers in the Netherlands, request that a copy of the documents containing the following information be provided to me:
The total number of (military) police reports, statements, charges and/or minutes regarding checks, searches, refusals and/or arrests at or near the border in the period of 1 January 2014 until and including 31 December 2020. I am specifically looking to receive the following data:

• Regarding to the documents:
◦ Name of the document;
◦ Name of the authority that issued the document;
◦ Place of issue;
◦ Date of issue;
◦ Reason for issue;
◦ Procedure/steps taken after issue;

• Regarding to the person concerned and/or to whom the document is issued:
◦ Age;
◦ Nationality;
◦ Place of residential address;

• Regarding to other details on the document, information regarding:
◦ List(s) of items found on and/or collected;
◦ Names of papers issued and/or signed;
◦ Is a picture taken;
◦ Are fingerprints taken;
◦ Other notes.

I request that the information I seek be provided in electronic, machine-readable format. If possible, I would appreciate if you could send the information in the form of datasets.

Regarding the privacy of persons involved, I ask you - if possible - to assign the same numbers to the same names in the dataset(s) so that the names that appear multiple times in dataset(s) can be connected.

In order to help determine my status to assess fees: I am a journalist and representative of a news organisation and this request is made as part of news gathering and not for a commercial use. Disclosure of the requested information is in the public interest.

I include a telephone number at which I can be contacted to discuss any aspect of my request.

Thank you for your consideration of this request.

Sincerely,

Geesje van Haren