συλλήψεις και αρνήσεις στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ

Η απάντηση σε αυτό το αίτημα έχει καθυστερήσει πολύ . Βάσει νόμου, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνική Αστυνομία θα έπρεπε να έχει απαντήσει μέχρι τώρα (λεπτομέρειες). Μπορείτε να παραπονεθείτε για Αίτηση για εσωτερική αξιολόγηση..

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Ελληνική Αστυνομία,

Ονομάζομαι Geesje van Haren, είμαι δημοσιογράφος και εργάζομαι για τον οργανισμό Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης VersPers, στην Ολλανδία. Σας αποστέλω αυτό το αίτημα χορήγησης εγγράφων σύμφωνα με όσα ορίζουν οι υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (άρθρα 5 παρ. 1 και 5Α παρ. 1 Σ, άρθρο 10 ΕΣΔΑ), ο Ν. 4727/2020 (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα), το ΠΔ 28/2015 (Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία).

Στο πλαίσιο αυτό, αιτούμαι την χορήγηση, εντός της νόμιμης προθεσμίας, αντιγράφων των εγγράφων που περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τον συνολικό αριθμό των αστυνομικών αναφορών, δηλώσεων, διώξεων, ή / και πρακτικών σχετικα με ελέγχους, αρνήσεις ή /και συλλήψεις κοντά ή στα σύνορα (σύνορα με την Αλβανία, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία) για την χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Θα ήθελα συγκεκριμένα να λάβω τα ακόλουθα στοιχεία:

● Σχετικά με τα έγγραφα:
-Το όνομα το εγγράφου
-Το όνομα της εκδούσας αρχής του εγγράφου
-Τόπος έκδοσης
-Ημερομηνία έκδοσης
-Αιτία έκδοσης
-Διαδικασία/μέτρα που ελήφθησαν μετά την έκδοση

● Σχετικά με το άτομο που αφορά ή στο οποίο το έγγραφο εκδίδεται
-Ηλικία
-Ιθαγένεια
-Τόπος κατοικίας

● Σχετικά με άλλες λεπτομέρειες στο έγγραφο, πληροφορίες σχετικά με:
-Λίστα (ες) αντικειμένων ευρεθέντων ή συλλεχθέντων
-Ονόμα εγγράφων που εκδόθηκαν ή υπογράφηκαν
-Λαμβάνεται φωτογραφία;
-Λαμβάνονται καθόλου αποτυπώματα;
-Άλλες σημειώσεις

Παρακαλώ οι πληροφορίες που ζητώ να μου δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν είναι δυνατόν, θα το εκτιμούσα εάν θα μπορούσατε να στείλετε τις πληροφορίες αυτές σε μορφή συνόλου δεδομένων (datasets). Σχετικά με το απόρρητο των εμπλεκόμενων ατόμων, σας ζητώ - αν είναι δυνατόν - να αντιστοιχίσετε τους ίδιους αριθμούς στα ίδια ονόματα στο σύνολο δεδομένων, έτσι ώστε να μπορούν να συνδεθούν τα ονόματα που εμφανίζονται πολλές φορές στο σύνολο δεδομένων.

Προκειμένου να βοηθήσω να προσδιοριστεί το καθεστώς μου για να εκτιμηθούν τυχόν τέλη, σας διευκρινίζω ότι είμαι δημοσιογράφος και εκπροσωπώ έναν οργανισμό ειδήσεων και αυτό το αίτημα γίνεται στο πλαίσιο συγκέντρωσης ειδήσεων και όχι για εμπορική χρήση. Η αποκάλυψη των ζητούμενων πληροφοριών είναι προς το δημόσιο συμφέρον.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το αίτημά μου και σας δίνω επίσης έναν αριθμό τηλεφώνου.

Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για την προσοχή και τη διάθεση συνεργασίας.

Με εκτίμηση,
Geesje van Haren
Vreelandseweg 12
1394 BM Nederhorst den Berg
Ολλανδία
+31 6 22 26 32 60