σημειώσεις, υπομνήματα και γενικές ανακοινώσεις (ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεφωνικά υπομνήματα, συνομιλίες και παρόμοια) σχετικά με το μνημόνιο συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τυνησία

Περιμένετε για εσωτερική αναθεώρηση από Υπουργείο Εξωτερικών για την διαχείριση αυτού του αιτήματος

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Υπουργείο Εξωτερικών,

σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο για την ελευθερία της πληροφόρησης, θα ήθελα να λάβω σημειώσεις, υπομνήματα και γενικές επικοινωνίες (ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεφωνικά σημειώματα, συνομιλίες και παρόμοια) σχετικά με το Μνημόνιο Συνεννόησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τυνησία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων. Ζητώ μόνο έγγραφα από το τρέχον έτος (2023) μέχρι και σήμερα (23.10.2023). Μπορείτε να μου τα στείλετε σε οποιαδήποτε διαθέσιμη γλώσσα (κατά προτίμηση στα αγγλικά, αλλά και στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα).

Παρακαλώ ενημερώστε με εάν υπάρχουν έξοδα σχετικά με το αίτημά μου.

Ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας!

Με τους καλύτερους χαιρετισμούς,
Sabrina Winter

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Υπουργείο Εξωτερικών,

Δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου εντός της νόμιμης προθεσμίας. Παρακαλούμε να μου αποστείλετε άμεσα τα ζητούμενα έγγραφα.

Με εκτίμηση,

Sabrina Winter

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Υπουργείο Εξωτερικών,

Παρακαλούμε διαβιβάστε το στο πρόσωπο που διεξάγει τις αξιολογήσεις για το Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία

Γράφω για να ζητήσω μια εσωτερική διερεύνηση από την Υπουργείο Εξωτερικών για την διαχείριση του αιτήματος 'σημειώσεις, υπομνήματα και γενικές ανακοινώσεις (ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεφωνικά υπομνήματα, συνομιλίες και παρόμοια) σχετικά με το μνημόνιο συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τυνησία'.

Η νόμιμη προθεσμία για την απάντηση στο ερώτημά μου ξεπεράστηκε κατά πολλές ημέρες. Παρακαλώ να μου απαντήσετε αμέσως και να μου αποστείλετε τα ζητούμενα έγγραφα.

Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας.

Με εκτίμηση
Sabrina Winter