Προστασία (συν τοις άλλοις των προσωπικών δεδομένων) των καταναλωτών νερού

Περιμένετε για εσωτερική αναθεώρηση από Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος για την διαχείριση αυτού του αιτήματος

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος,

με βάση λογαριασμό νερού που υπέπεσε στην αντίληψή μου ( https://blogger.googleusercontent.com/im..., https://lh3.googleusercontent.com/XI_pNM... ), και στον οποίο βλέπουμε επισήμανση στο εξωτερικό μέρος του φακέλου, με την σημείωση πως "πρόκειται να γίνει διακοπή της υδροδότησής σας",

ερωτάστε:

α. ποιός δίνει το δικαίωμα στις κατά τόπους Δ.Ε.Υ.Α., αλλά και στα Δημοτικά συμβούλια που τις διαχειρίζονται, να επισημαίνουν στο εξωτερικό μέρος των φακέλων των λογαριασμών νερού εκείνα τα στοιχεία που εμπεριέχονται επί της ουσίας στο εσωτερικό του φακέλου, καθώς αφορούν προσωπικές πληροφορίες των ιδιοκτητών στους οποίους απευθύνονται;

β. γνωρίζετε ότι η διαρροή προσωπικών πληροφοριών, ειδικά στην επαρχία, πραγματοποιείται με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός, και ότι συνεπώς ευθύνεστε για μια τέτοια διαρροή, με όλες τις ενδεχόμενες νομικές συνέπειες μιας τέτοιας πράξης;

γ. έχετε επίγνωση σε τί κατάσταση έχει περιέλθει η κοινωνία, ότι προτίθεσθε να διακόψετε παροχή νερού σε κατοικίες που ενδεχομένως δεν έχουν κανένα ή έχουν πενιχρό εισόδημα, ήτοι διαβιούν στα όρια της εξαθλίωσης, και ότι πολύ περισσότερο δεν τηρείτε καμία εταιρική κοινωνική ευθύνη, αφού προτίθεσθε να διακόψετε την παροχή ενός από τα σημαντικότερα αγαθά, χωρίς εξατομίκευση, συμπαρασύροντας με τις αποφάσεις σας αυτές μέλη οικογενειών που είτε δεν έχουν καμία νομική υποχρέωση, καθώς είναι ανήλικα, είτε είναι ανήμπορα να προσπαθήσουν να ανταπεξέλθουν στις καταστάσεις, όπως π.χ. Α.Μ.Ε.Α.;

δ. ποιά τα ετήσια καθαρά κέρδη των Δ.Ε.Υ.Α., και πώς αυτά ανακατανέμονται στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υδροδότησης και διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών-χρηστών του δημόσιου δικτύου ύδρευσης;

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος,

ζητώ εσωτερική υπηρεσιακή διερεύνηση των αιτιών της εκ μέρους σας απαξίωσης του αιτήματός μου, ενώ έχετε ενημερωθεί εις διπλούν, τόσο με την αυτόματη αποστολή μηνύματος μέσω του arthro5a.gr, όσο και με ηλεκτρονικό μήνυμα δικής μου πρωτοβουλίας.

Με εκτίμηση,

George Arctouros