Προσωπικό της Βουλής των Ελλήνων

Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα δεν είχε τις πληροφορίες που ζητήθηκαν.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στην Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα,

παρακαλείσθε, όπως μας κοινοποιήσετε τον πλήρη ονομαστικό, ανά Δ/νση-υπηρεσία και θέση κατάλογο του εν ενεργεία προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με την ΑΔΑ 02-07Ι7 ( https://diafaneia.hellenicparliament.gr/... ) της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας.

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,

ζητώ εσωτερική υπηρεσιακή διερεύνηση των αιτιών της εκ μέρους σας απαξίωσης του αιτήματός μου, ενώ έχετε ενημερωθεί εις διπλούν, τόσο με την αυτόματη αποστολή μηνύματος μέσω του arthro5a.gr, όσο και με ηλεκτρονικό μήνυμα δικής μου πρωτοβουλίας, καθώς επίσης και εκ του γεγονότος ότι με ενημερώσατε εγγράφως πως το αίτημά μου έχει επίσης αποσταλεί στο Γραφείο του υπουργού Εσωτερικών.

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

1 Επισύναψη

Αξιότιμε κύριε,
Η από 10-2-2022 επικοινωνία σας έχει απαντηθεί αυθημερόν με το επισυναπτόμενο μήνυμα. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της Βουλής των Ελλήνων διέπονται αποκλειστικά από τον Κανονισμό της.

εμφάνιση κειμένου σε εισαγωγικά