Πρόβλημα υγρασίας στο πανεπιστημιακό Λαογραφικό Μουσείο & αρχείο;

Περιμένετε για εσωτερική αναθεώρηση από Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την διαχείριση αυτού του αιτήματος

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

σε δελτίο Τύπου του ΑΠΘ, με ημ/νία 7-10-2020 ( www.auth.gr/call/28387/ ), διαβάζουμε πως το ΑΠΘ καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση του προβλήματος της υγρασίας στο Λαογραφικό Μουσείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης" ( https://old.auth.gr/museums_archives/lao... ), με προϋπολογισμό 9.920,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και κριτήριο ενδιαφέροντος την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Ανοίγοντας, όμως, το αρχείο της τεχνικής περιγραφής του προβλήματος ( www.auth.gr/wp-content/uploads/tehniki_p... ), εντοπίζουμε το εξής σφάλμα: οι δύο πρώτες φωτογραφίες τιτλοφορούνται ως "ενδεικτικά σημεία έντονης υγρασίας στον χώρο του Μουσείου". Καλώς. Αν παρατηρήσουμε, όμως, πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο σημείο του χώρου του Μουσείου, φωτογραφημένο από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το σφάλμα πιστοποιούν τα πανομοιότυπα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου, όπως είναι οι ξύλινες κλίμακες, το δοκάρι, και οι προστατευτικές πλάκες μαρμάρου. Η τεχνική περιγραφή θεωρεί ότι η υγρασία προέρχεται από τα όμβρια ύδατα που εισέρχονται από τον χώρο του εξωτερικού κλιμακοστασίου, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς πάνω από το Μουσείο. Δεδομένου ότι η αποκόλληση επιχρισμάτων απαντάται στα κατώτερα σημεία της εσωτερικής τοιχοδομίας του υποκείμενου χώρου, και δεδομένου ότι το πρόβλημα φαίνεται πως προέκυψε ή ενέσκηψε εντός του 2020, μιας χρονιάς κατά το μεγαλύτερο μέρος της οποίας το Μουσείο παρέμεινε κλειστό, και συνεπώς δεν αερίζονταν, ή δεν αερίζονταν όπως πρέπει, καθώς και εκ του γεγονότος ότι το ΑΠΘ ενέκρινε ένα πάρα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για την αναδημιουργία αυτού του Μουσείου, με ευθύνη παλαιότερων διοικήσεών του (πρ. Ι. Αντωνόπουλος, 2002-2006),

ερωτάστε:

α. ποιό ήταν το ακριβές ποσό που δόθηκε στο Μουσείο, ώστε να καταφέρει να επαναλειτουργήσει, και ποιό είναι το ποσό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησής του, αν κι εφόσον δίδεται τέτοια επιχορήγηση;

β. για ποιόν λόγο χρησιμοποιείτε το ίδιο σημείο του εσωτερικού χώρου, παρουσιάζοντάς το ως δύο διαφορετικά μεταξύ τους σημεία;

γ. για ποιόν λόγο απαντάται αποκόλληση επιχρισμάτων στα κατώτερα σημεία της εσωτερικής τοιχοδομίας, ενώ η υγρασία προέρχεται από υπερκείμενο χώρο;

δ. τί ώρες και μέρες λειτουργεί το Μουσείο, και πώς τεκμηριώνεται το γεγονός ότι στην λειτουργία του εμπλέκεται μέλος ΕΔΙΠ του οικείου Τομέα αρχαιολογίας, χωρίς καμία επιστημονική επάρκεια σε θέματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Λαογραφίας ( Χ. Καλλίνη, www.hist.auth.gr/%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b... );

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Ο/η George Arctouros άφησε έναν σχολιασμό ()

Διόρθωση στο *πρ. Ι. Αντωνόπουλος, 2002-2006: πρ. (δηλαδή πρυτανεία ή διοίκηση) Αναστάσιου Μάνθου, 2006-2010. Η έγγραφη τεκμηρίωση της χρηματοδότησης, εκ μέρους του ΑΠΘ, δεν είναι δυνατή. Η πληροφορία είναι εν μέρει κοινοποιημένη στην ειδική σήμανση, εντός του Μουσείου.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

ζητώ εσωτερική υπηρεσιακή διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην από μέρους σας μη απάντηση του τεκμηριωμένου αιτήματός μου, και σας υπενθυμίζω ότι και επιβεβαιωτικό εκ μέρους μου ηλεκτρονικό μήνυμα έχετε λάβει, και η απαξίωση των αιτημάτων για εξορθολογισμό των πανεπιστημιακών υπηρεσιών δεν συνάδει με τις αρχές της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ.

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας-ΑΠΘ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κύριε Αρκτούρε,

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας δεν είναι αρμόδια για τα εν λόγω θέματα.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρυτανείας του ΑΠΘ
([1][διεύθυνση email])

Με εκτίμηση

Αλεξάνδρα Τζανεράκη

On 19/2/2022 5:45 μ.μ., George Arctouros wrote:

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

ζητώ εσωτερική υπηρεσιακή διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην από μέρους σας μη απάντηση του τεκμηριωμένου αιτήματός μου, και σας υπενθυμίζω ότι και επιβεβαιωτικό εκ μέρους μου ηλεκτρονικό μήνυμα έχετε λάβει, και η απαξίωση των αιτημάτων για εξορθολογισμό των πανεπιστημιακών υπηρεσιών δεν συνάδει με τις αρχές της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ.

Με εκτίμηση,

George Arctouros

-------------------------------------------------------------------
Παρακαλούμε επιλέξτε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση για όλες τις απαντήσεις σε αυτό το αίτημα.
[2][Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβαση στη Δημόσια Πληροφορία #69 email]

Προειδοποίηση: Αυτό το μήνυμα και κάθε απάντηση που θα δώσετε θα δημοσιευθεί στο στο arthro5a.gr. Το απόρρητο και η πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων:
[3]https://www.arthro5a.gr/help/officers

Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η δημοσίευση αιτημάτων και απαντήσεων θα καθυστερήσει.

Αν βρίσκετε αυτή την υπηρεσία χρήσιμη σαν δημόσιος/α λειτουργός που εξυπηρετεί αιτήματα κατάθεσης εγγράφων και πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία, παρακαλούμε ζητήστε από τον/την προϊστάμενό/-ή σας να παραπέμπει στην πλατφόρμα μας μέσα από την ιστοσελίδα σας (web banner, link κτλ.).

εμφάνιση κειμένου σε εισαγωγικά

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στην Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ.,

κυρία Α. Τζανεράκη,

πρώτον, είμαι αυτός με το όνομα με το οποίο υπογράφω, επί του παρόντος, ήτοι George Arctouros, και όχι "Αρκτούρος". Θα ήταν προτιμότερο να απευθυνόμαστε ο ένας στον άλλον με τα ονόματα με τα οποία υπογράφουμε,

δεύτερον, παρακαλείσθε όπως μας παραπέμψετε στον νόμο ή την εγκύκλιο, ή άλλο σχετικό έγγραφο, όπου γίνεται αναφορά στις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ., ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Α.Π.Θ. δεν είναι αρμοδιότητα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ.,

και

τρίτον, σε αυτήν την δημόσια καταχώριση, θα έχετε καταλάβει ότι απαντάτε για λογαριασμό του Α.Π.Θ., στο οποίο ούτως ή άλλως ανήκετε, διοικητικά. Συνεπώς, θα ήταν προτιμότερο να παραπέμψετε με υπηρεσιακό τρόπο το ερώτημά μου στο καθ' ύλην αρμόδιο πρόσωπο της Πρυτανείας του Α.Π.Θ., παρά να με συμβουλεύετε να το πράξω ο ίδιος.

Συνεχίζω, ως εκ τούτου, να ζητώ εσωτερική διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην μη απάντηση του αιτήματός μου, αυτήν την φορά ειδικά προς την ΜΟ.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ.

Με εκτίμηση,

George Arctouros