Ποιός στ' αλήθεια κινδυνεύει;

Η απάντηση σε αυτό το αίτημα έχει καθυστερήσει πολύ . Βάσει νόμου, σε κάθε περίπτωση, το Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή θα έπρεπε να έχει απαντήσει μέχρι τώρα (λεπτομέρειες). Μπορείτε να παραπονεθείτε για Αίτηση για εσωτερική αξιολόγηση..

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή,

στις 3-3-2022 παρακολούθησα ομιλία-παρέμβαση του Ν. Τσεμπερλίδη, προέδρου του ΚΕ.Π.ΚΑ., πρωτοβάθμιας Ένωσης καταναλωτών του Μητρώου Ενώσεων καταναλωτών του ν. 2251/1994, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Ζ1-349/3-3-2009 (ΦΕΚ 524 Β'/23-3-2009) υπουργική απόφαση ( https://www.mindev.gov.gr/wp-content/upl... ), και πιο συγκεκριμένα στην ΔΙΟΝ τηλεόραση Κ. Μακεδονίας. Ο Ν. Τσεμπερλίδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως η Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ( https://www.mindev.gov.gr/wp-content/upl... ) δεν εξετάζει τις καταγγελίες των πολιτών, αλλά αντιθέτως τις αρχειοθετεί, υπό την έννοια ότι προφανώς οι περισσότερες καταλήγουν στο αρχείο. Η δε "αρχειοθέτηση" είναι κατά την γνώμη μου μια ωραιοποιημένη εκδοχή της λέξης-έννοιας "απόρριψη". Καθώς λοιπόν είμαι περίεργος, θέλησα να διαπιστώσω αν τα όσα ισχυρίστηκε ισχύουν, οπότε και μετέβην στην οικεία σελίδα του αρμόδιου υπουργείου ( https://www.mindev.gov.gr/%CE%BA%CE%B1%C... ), όπου και ανακάλυψα την υπ' αριθμόν 74784/2021 ( http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfVie... ) υπουργική απόφαση. Πρόκειται επί της ουσίας για ένα κείμενο περίπου 20 σελίδων, όπου δεν γίνεται κατανοητός κανένας από τους δυνητικούς λόγους για τους οποίους ο πολίτης θέλει και πρέπει να υποβάλει καταγγελία. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση απέναντι στον πολίτη-φορολογούμενο-καταναλωτή, όχι τόσο ότι θα δικαιωθεί, διοικητικά ή/και ηθικά, αλλά ούτε καν ότι η Γ.Δ. Προστασίας του καταναλωτή ( https://www.mindev.gov.gr/%cf%80%cf%81%c... ) υποχρεούται να ασκήσει τον απαραίτητο έλεγχο, προς επιβεβαίωση ή μη των όσων καταγγέλλονται. Τον ίδιο μη δεσμευτικό χαρακτήρα του αποτελέσματος της διαδικασίας αξιολόγησης των καταγγελιών, καθώς και σχεδόν το σύνολο των λόγων απόρριψης μιας καταγγελίας, υιοθετούν και οι Φορείς Ε.Ε.Δ. του Μητρώου της υπ' αριθμόν 70330/οικ./2015 Κ.Υ.Α. ( https://www.mindev.gov.gr/wp-content/upl... ), στους οποίους ανήκει και ο Συνήγορος του καταναλωτή. Κατόπιν τούτων,

ερωτάστε:

α. ποιός είναι ο βασικός, πλέον ουσιώδης αλλά και προφανής λόγος, για τον οποίο ένας πολίτης-καταναλωτής θέλει και πρέπει να υποβάλει καταγγελία στην Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή, και πιο συγκεκριμένα στην Γ.Δ. Προστασίας του καταναλωτή, όταν τίποτα και κανείς δεν του διασφαλίζει ότι κατ' αρχήν ένας από τους σε οργανική θέση 245 υπαλλήλους της Γ.Γ. Εμπορίου θα ασχοληθεί με την καταγγελία του, από την οποία προφανώς και προδήλως δεν έχει να κερδίσει τίποτα, σε προσωπικό επίπεδο;

β. ποιός είναι ο βασικός, πλέον ουσιώδης αλλά και προφανής λόγος, για τον οποίο ένας πολίτης-καταναλωτής θέλει και πρέπει να υποβάλει καταγγελία στην Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή, και πιο συγκεκριμένα στην Γ.Δ. Προστασίας του καταναλωτή, όταν τίποτα και κανείς δεν του διασφαλίζει ότι κατ' αρχήν ένας από τους σε οργανική θέση 245 υπαλλήλους της Γ.Γ. Εμπορίου θα ασχοληθεί με την καταγγελία του, από την οποία προφανώς και προδήλως δεν έχει να κερδίσει τίποτα, σε προσωπικό επίπεδο, ενώ για τον ίδιο ή παρόμοιο λόγο υφίστανται οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες Ενώσεις καταναλωτών, όπως είναι πχ. τόσο το προαναφερθέν ΚΕ.Π.ΚΑ., όσο και η φιλικότατη προς τον μέσο καταναλωτή και χρήστη του διαδικτύου Ε.Ε.Κ.Ε. ( https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/ ), ενώσεις οι οποίες και το σύνολο σχεδόν των καταγγελιών εξετάζουν, και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δικαιώνουν ηθικά και εν τοις πράγμασι τους καταγγέλλοντες καταναλωτές, και τον Κρατικό προϋπολογισμό δεν βαρύνουν με την λειτουργία τους, εφόσον τα έσοδά τους βασίζονται στις εισφορές των μελών τους;

γ. πόσες καταγγελίες δέχεστε με το νέο σύστημα εκτίμησης κινδύνου/risk assessment των υπό εξέταση καταγγελιών, πόσες από αυτές που δέχεστε εξετάζετε, σε πόσες από αυτές που εξετάζετε διαπιστώνετε παραβάσεις εκ μέρους επιχειρηματιών/εταιρειών/ομίλων, σε πόσες από αυτές που διαπιστώνετε παραβάσεις επιβάλλετε κυρώσεις, και πόσες καταγγελίες δεχόσασταν, εξετάζατε και ικανοποιούσατε με το προηγούμενο σύστημα, και ως εκ τούτου ποιά η αξία του ισχύοντος προς το προηγούμενο σύστημα εξέτασης καταγγελιών;

δ. για ποιόν λόγο η ιστοσελίδα efpolis.gr δεν/φαίνεται να μην λειτουργεί, κάτω από ποιό νομικό/διοικητικό/οικονομικό καθεστώς λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 1520, πόσες κλήσεις δέχεται, και πόσες από τις κλήσεις που δέχεται έχουν θετικό αντίκτυπο στα αιτήματα των καταναλωτών, και συνεπώς στην λειτουργία της εγχώριας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών;

Με εκτίμηση,

George Arctouros