Ποιος επιλέγει τα κριτήρια μοριοδοτησης των προσλήψεων για το Δημόσιο;;Με ΑΣΕΠ.

Το αίτημα ήταν επιτυχές .

Αγαπητέ/ή αρμόδια Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, θα ήθελα να ενημερωθώ για κάθε προκήρυξη που βγαίνει για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο τομεα μεσω ΑΣΕΠ ή εποχικού προσωπικού στην τοπική αυτοδιοίκηση .Ποιος είναι που επιλέγει τα κριτήρια για την μοριοδότηση των αιτησεων στην προκήρυξη;;π.χ Αν το υπουργείο υγείας έκδοση μία προκήρυξη ,καθορίζει και τα κριτήρια επιλογής για την μοριοδότηση;;;
Πριν την έκδοση της προκήρυξης .Γιατί δεν γίνεται μία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους πολίτες για να προτείνουν κριτήρια μοριοδότησης; όπου θα τα αξιολογήσουν οι αρμόδιοι και θα πάρουν τις τελικές αποφάσεις.

Με εκτίμηση,

Χρυσοβαλαντης Ανδρεόγλου

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,
Ποιος είναι αρμόδιος που επιλέγει τα κριτήρια μοριοδότησης για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ για το Δημόσιο ή για το εποχικό προσωπικό;
Αναφέρομαι σε όλες τις βαθμίδες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ.
Θα ήθελα να ενημερωθώ που θα απευθύνομαι, για να προτείνω κάποια κριτήρια μοριοδότησης επιλογής προσωπικού στο Δημόσιο.
Με εκτίμηση,
Ανδρεόγλου
Χρυσοβαλαντης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

1 Επισύναψη

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ,

Παρακαλώ έχω στείλει ένα email και ζητώ ποιος είναι αρμόδιος που αποφασίζει τα κριτήρια μοριοδότησης σε κάθε προκήρυξη του ΑΣΕΠ. ποιο είναι το υπουργείο ή ποιος είναι ο φορέας.κτλ
Ποια υπηρεσία είναι αυτή που επιλέγει πότε θα προσμετρηθούν οι ειδικές κατηγορίες : πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, τρίτεκνοι ,δεύτερος τίτλος πτυχίου ή βάζει μία γλώσσα lower μόνο για μοριοδότηση και γιατί δεν βάζει ότι έχει ο καθένας lower ,advanced ,proficiency και να μοριοδοτείται ανάλογα.

Με εκτίμηση,

Χρυσοβαλαντης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

2 Επισυνάψεις