Ποιος επιλέγει τα κριτήρια μοριοδοτησης των προσλήψεων για το Δημόσιο;;Με ΑΣΕΠ.

Σε κατάσταση αναμονής για απάντηση από Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, θα έπρεπε να απαντήσουν άμεσα και κανονικά όχι αργότερα από (λεπτομέρειες).

Χρυσοβαλαντης

Αγαπητέ/ή αρμόδια Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, θα ήθελα να ενημερωθώ για κάθε προκήρυξη που βγαίνει για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο τομεα μεσω ΑΣΕΠ ή εποχικού προσωπικού στην τοπική αυτοδιοίκηση .Ποιος είναι που επιλέγει τα κριτήρια για την μοριοδότηση των αιτησεων στην προκήρυξη;;π.χ Αν το υπουργείο υγείας έκδοση μία προκήρυξη ,καθορίζει και τα κριτήρια επιλογής για την μοριοδότηση;;;
Πριν την έκδοση της προκήρυξης .Γιατί δεν γίνεται μία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους πολίτες για να προτείνουν κριτήρια μοριοδότησης; όπου θα τα αξιολογήσουν οι αρμόδιοι και θα πάρουν τις τελικές αποφάσεις.

Με εκτίμηση,

Χρυσοβαλαντης Ανδρεόγλου

Χρυσοβαλαντης

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,
Ποιος είναι αρμόδιος που επιλέγει τα κριτήρια μοριοδότησης για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ για το Δημόσιο ή για το εποχικό προσωπικό;
Αναφέρομαι σε όλες τις βαθμίδες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ.
Θα ήθελα να ενημερωθώ που θα απευθύνομαι, για να προτείνω κάποια κριτήρια μοριοδότησης επιλογής προσωπικού στο Δημόσιο.
Με εκτίμηση,
Ανδρεόγλου
Χρυσοβαλαντης