Κοπή δέντρων στην Τ.Κ Δαρα Αρκαδίας

Η απάντηση σε αυτό το αίτημα έχει καθυστερήσει πολύ . Βάσει νόμου, σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα έπρεπε να έχει απαντήσει μέχρι τώρα (λεπτομέρειες). Μπορείτε να παραπονεθείτε για Αίτηση για εσωτερική αξιολόγηση..

Μαυριδης Γιάννης

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Με την παρούσα επιστολή θέτω υπόψη σας ένα περιστατικό που έγινε γνωστό μέσω διαδικτύου στον οικισμό Δάρα, Αρκαδίας, σχετικά με την αδειοδότηση κοπής 300 δέντρων στο χώρο του νεκροταφείου της κοινότητας στις αρχές του έτους 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, το εκκλησιαστικό συμβούλιο της περιοχής εξέδωσε απόφαση για την κοπή των δέντρων χωρίς φαινομενικά να υπάρχει καμία ειδική εισήγηση από ειδικό πρόσωπο ή οργανισμό. Η εν λόγω απόφαση του εκκλησιαστικού συμβουλίου διαβιβάστηκε στον μητροπολίτη, ο οποίος με έγγραφό του ζήτησε να διαβιβαστεί η απόφαση στο αρμόδιο δασαρχείο για έγκριση.

Ως ενδιαφερόμενος πολίτης, εκφράζω την ανησυχία μου για τις ενέργειες που έχουν ληφθεί και θα ήθελα να γνωρίζω την άποψη και την πράξη των αρμοδίων φορέων σε αυτήν την υπόθεση. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να γνωρίζω:

Εάν υπάρχει έγκριση από το δασαρχείο για την κοπή των δέντρων, και σε θετική απάντηση, παρακαλώ να παραθέσετε το πρακτικό αυτοψίας που διενήργησε ο αρμόδιος υπάλληλος, καθώς και την αιτιολόγηση που προκάλεσε την εγκριση αυτή.

Στο υπ’ αριθμ. 19659/30-06-2023 έγγραφο του Δήμου Τρίπολης σχετικά με το εν λόγω θέμα, αναφέρει πως «από τα στοιχεία που έχουμε στην υπηρεσία μας δεν προκύπτει: α) αίτημα της υπηρεσίας μας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή δέντρων στο Νεκροταφείο Δάρας, β) έγκριση του αρμόδιου Δασαρχείου (Βυτίνα) για την κοπή των δέντρων.»

Θεωρώ απαραίτητο να γίνει μια προσεκτική έρευνα για την εν λόγω υπόθεση, καθώς η κοπή των δέντρων έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ζητώ να ενημερωθώ για τα αποτελέσματα της έρευνας και τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παρακαλώ απαντήστε στο παρόν μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα και αναμένω την απάντησή σας.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Μαυρίδης

Υ.Γ το έγγραφο του δήμου Τρίπολης μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.arthro5a.gr/request/135/resp...