Κοπή δέντρων στην Τ.Κ Δάρα Αρκαδίας

Το αίτημα ήταν επιτυχές .

Μαυριδης Γιάννης

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Δήμος Τρίπολης,

Με την παρούσα επιστολή θέτω υπόψη σας ένα περιστατικό που έγινε γνωστό μέσω διαδικτύου στον οικισμό Δάρα, Αρκαδίας, σχετικά με την αδειοδότηση κοπής 300 δέντρων στο χώρο του νεκροταφείου της κοινότητας στις αρχές του έτους 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συλλέξει, το εκκλησιαστικό συμβούλιο της περιοχής εξέδωσε απόφαση για την κοπή των δέντρων χωρίς φαινομενικά να υπάρχει καμία ειδική εισήγηση από ειδικό πρόσωπο ή οργανισμό. Η εν λόγω απόφαση του εκκλησιαστικού συμβουλίου διαβιβάστηκε στον μητροπολίτη, ο οποίος με έγγραφό του ζήτησε να διαβιβαστεί η απόφαση στο αρμόδιο δασαρχείο για έγκριση.

Ως ενδιαφερόμενος πολίτης, εκφράζω την ανησυχία μου για τις ενέργειες που έχουν ληφθεί και θα ήθελα να γνωρίζω την άποψη και την πράξη των αρμοδίων φορέων σε αυτήν την υπόθεση. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να γνωρίζω:

Αν έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα προς τον Δήμο της περιοχής, συγκεκριμένα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με το θέμα της κοπής των δέντρων.

Εάν υπάρχει έγκριση από το δασαρχείο για την κοπή των δέντρων, και σε θετική απάντηση, παρακαλώ να παραθέσετε το πρακτικό αυτοψίας που διενήργησε ο αρμόδιος υπάλληλος, καθώς και την αιτιολόγηση που προκάλεσε την εγκριση αυτή.

Θεωρώ απαραίτητο να γίνει μια προσεκτική έρευνα για την εν λόγω υπόθεση, καθώς η κοπή των δέντρων έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ζητώ να ενημερωθώ για τα αποτελέσματα της έρευνας και τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παρακαλώ απαντήστε στο παρόν μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα και αναμένω την απάντησή σας.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Μαυρίδης

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Δήμος Τρίπολης

1 Επισύναψη

Απάντηση σε αίτημα.