Καταλληλότητα του νερού της πηγής του Καλονερίου

Περιμένετε για εσωτερική αναθεώρηση από Δήμος Γορτυνίας για την διαχείριση αυτού του αιτήματος

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Δήμος Γορτυνίας, παρακαλώ πολύ όπως μας ενημερώσετε αν ο Δήμος Γορτυνίας έχει ελέγξει με εργαστηριακή μέθοδο την καταλληλότητα της πηγής του Καλονερίου ή αν προτίθεται και να μας χορηγήσει τα αποτελέσματα με τις μετρήσεις.

Με εκτίμηση,

Θανάσης Τζαννής

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Δήμο Γορτυνίας,

Παρακαλούμε διαβιβάστε το στο πρόσωπο που διεξάγει τις αξιολογήσεις για το Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία

Γράφω για να ζητήσω μια εσωτερική διερεύνηση από τον Δήμο Γορτυνίας για την διαχείριση του αιτήματος 'Καταλληλότητα του νερού της πηγής του Καλονερίου'.

Η περιοχή του Καλονερίου, ιδίως τους θερινούς μήνες, έχει αυξημένη επισκεψιμότητα λόγω των τουριστικών προορισμών της Γορτυνίας (πχ Λαγκάδια) και των επισκεπτών που κατεβαίνουν στα χωριά τους. Είναι υποχρέωση ενός σύγχρονου Δήμου να φροντίζει για την υγεία των επισκεπτών-δημοτών, ελέγχοντας την ποιότητα νερού των φυσικών πηγών στην έκταση του και σε περίπτωση ακαταλληλότητας του νερού να ενημερώνει σχετικά. Γιαυτό επανέρχομαι στο αίτημα μου για έλεγχο του νερού της πηγής του Καλονερίου και δημοσιοποιηση των αποτελεσμάτων.

Ένα πλήρες ιστορικό των Αιτημάτων Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβαση στη Δημόσια Πληροφορία και όλης της αλληλογραφίας είναι διαθέσιμο στο Internet στην διεύθυνση: http://www.arthro5a.gr/request/katallelo...

Με εκτίμηση,

Θανάσης Τζαννής