Επιλογή κριτηρίων μοριοδότησης των προσλήψεων στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.

Το αίτημα ήταν επιτυχές .

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, προς προϊσταμένη γενικής διεύθυνσης κυρία Ελένη Ρούφου.
Θα ήθελα να μου επισυνάψετε το έγγραφο σχετικά με την επιλογή των κριτηρίων μοριοδότησης των προσλήψεων στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.
Θέλω να μου επισυνάψετε το έγγραφο που συστήθηκε η επιτροπή με την αριθμό ,που σας αναφέρω πιο κάτω.
Για τον εκσυγχρονισμό των
διατάξεων του Ν. 2190/1994 (προϊσχύσαν σύστημα προσλήψεων) συστήθηκε
επιτροπή με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ3290/21-1-2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 47/27-1-
2020) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου
Τομέα.

Με εκτίμηση,

Χρυσοβαλαντης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

2 Επισυνάψεις