Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για απασχόληση αντιρρησιών συνείδησης από δημόσιους φορείς για τα έτη 2018-2022

Η απάντηση σε αυτό το αίτημα έχει καθυστερήσει πολύ . Βάσει νόμου, σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Εσωτερικών θα έπρεπε να έχει απαντήσει μέχρι τώρα (λεπτομέρειες). Μπορείτε να παραπονεθείτε για Αίτηση για εσωτερική αξιολόγηση..

Θεόδωρος Διαμαντίδης

Υπ' όψιν:
Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Σύμφωνα με τον Ν. 3421/2005, άρ. 61, παρ. 2, κάθε χρόνο οι φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για απασχόληση αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία αντί της στρατιωτικής.

Η ύπαρξη τέτοιων θέσεων με αξιοπρεπείς προδιαγραφές είναι κομβική για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης, ενισχύει τη λειτουργία των τοπικών φορέων, ενώ καλλιεργεί και την αξία της ανιδιοτελούς συνεισφοράς σε ζητήματα της τοπικής κοινωνίας.

Με το παρόν ζητώ να μου προσκομίσετε σε ηλεκτρονική μορφή τους πίνακες εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση αντιρρησιών συνείδησης ανά φορέα και ανά έτος για τα έτη απασχόλησης 2018-2022, όπως τους έχετε συλλέξει κατόπιν των κάτωθι εγγράφων σας:

- Το υπ. αρ. πρωτ. 35963/20-10-2017 με θέμα "Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)"
- Το υπ. αρ. πρωτ. 67646/23-11-2018 με θέμα "Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)"
- Το υπ. αρ. πρωτ. 71379/11-10-2019 με θέμα "Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)"
- Το υπ. αρ. πρωτ. 77829/15-11-2020 με θέμα "Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)"
- Το υπ. αρ. πρωτ. 70463/28-09-2021 με θέμα "Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία) για το έτος 2022"

Τα στοιχεία για κάθε θέση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το όνομα και την περιοχή του φορέα, την ειδικότητα-αντικείμενο απασχόλησης, τον αριθμό θέσεων και το είδος θέσης (παροχή τροφής και στέγης, ή παροχή αντιτίμου).

Με εκτίμηση,
Διαμαντίδης Θεόδωρος