Δεδομένα που αφορούν τον υπολογισμό του ΚΜΙ (Μεταφορικό Ισοδύναμο)

Η απάντηση σε αυτό το αίτημα έχει καθυστερήσει πολύ . Βάσει νόμου, σε κάθε περίπτωση, το Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα έπρεπε να έχει απαντήσει μέχρι τώρα (λεπτομέρειες). Μπορείτε να παραπονεθείτε για Αίτηση για εσωτερική αξιολόγηση..

Τριαντάφυλλος Σακαβέλης

Αγαπητή/έ αρμόδια/ε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,

αναζητώ τις τιμές για το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου για τις διαδρομές που ενισχύονται από το Μεταφορικό Ισοδύναμο, συμπεριλαμβανομένων και των διαδρομών από και προς τα λιμάνια της Κρήτης, καθώς αποτελούν μέρος σύνθετων διαδρομών που επιδοτούνται (πχ ένα ταξίδι από τους Λειψούς στα Χανιά, συμπεριλαμβάνει τη διαδρομή Πειραιάς-Χανιά που από μόνη της δεν είναι επιδοτούμενη).

Εναλλακτικά, και εφόσον η διαδικασία υπολογισμού του ΚΜΙ περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 7 της υπ'αρ. 4796/2018 ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. 4111.08.11/469 ΚΥΑ, αναζητώ τις εξής παραμέτρους υπολογισμού:
Τον Χιλιομετρικό Συντελεστή που αντιστοιχεί σε κάθε διαδρομή, και την απόσταση κάθε λιμένα από κάθε δυνατό προορισμό σε χιλιόμετρα.

Με εκτίμηση,
Τριαντάφυλλος Σακαβέλης

Τριαντάφυλλος Σακαβέλης

Αγαπητή/έ αρμόδια/ε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,

δεν έχω λάβει απάντηση σχετικά με το αίτημά μου περί δεδομένων που αφορούν τον υπολογισμό του ΚΜΙ (Μεταφορικό Ισοδύναμο), 20 ημερολογιακές ημέρες μετά την αποστολή του, όπως προβλέπεται από το Ν.7427/2020 Αρ.62 παρ.3, ούτε ενημέρωση για παράταση λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος νωρίτερα, ούτε και ενημέρωση για απορριπτική απόφαση και τους λόγους της.

Με το παρόν, ζητάω εσωτερική διερεύνηση των αιτιών που δεν έλαβα καμία απάντηση ή/και ενημέρωση σχετικά με το αίτημά μου.

Με εκτίμηση,
Τριαντάφυλλος Σακαβέλης

Μεταφορικό Ισοδύναμο ΓΓΑΙΝΠ, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Αξιότιμε κ. Σακαβέλη καλησπέρα σας

Σε συνέχεια αιτήματός σας, που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας μέσω της πλατφόρμας arthro5a.gr, για την παροχή στοιχείων που αφορούν στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγκέντρωση και την αποστολή των στοιχείων που έχετε ζητήσει.

Επειδή ως αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης και εφαρμογής του εν λόγω μέτρου επιθυμούμε να γνωρίζουμε του λόγους για τους οποίους οι πολίτες μας ζητούν στοιχεία της εν λόγω δράσης, αλλά και για να λάβετε επιπρόσθετες διευκρινήσεις που θα σας βοηθήσουν στη χρήση τους, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Νησιωτικής Πολιτικής, το Τμήμα Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης Νησιωτικής Πολιτικής. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 2251350240-241 -250

Σας ευχαριστώ θερμά.

Με εκτίμηση

Δημήτριος Γ. Γαλανόπουλος

Προϊστάμενος Δ/νσης Νησιωτικής Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
Δ/νση Νησιωτικής Πολιτικής
Τηλ. 22513 50250
e-mail: [διεύθυνση email]

From: Τριαντάφυλλος Σακαβέλης
Sent: Wednesday, December 8, 2021 12:05 PM
To: Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία αιτήσεις στο Γ.Γ.Α.Ν.Π.
Subject: Εσωτερική διερεύνηση του Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων αίτημα -
Δεδομένα που αφορούν τον υπολογισμό του ΚΜΙ (Μεταφορικό Ισοδύναμο)

Αγαπητή/έ αρμόδια/ε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,

δεν έχω λάβει απάντηση σχετικά με το αίτημά μου περί δεδομένων που αφορούν
τον υπολογισμό του ΚΜΙ (Μεταφορικό Ισοδύναμο), 20 ημερολογιακές ημέρες μετά
την αποστολή του, όπως προβλέπεται από το Ν.7427/2020 Αρ.62 παρ.3, ούτε
ενημέρωση για παράταση λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος νωρίτερα, ούτε
και ενημέρωση για απορριπτική απόφαση και τους λόγους της.

Με το παρόν, ζητάω εσωτερική διερεύνηση των αιτιών που δεν έλαβα καμία
απάντηση ή/και ενημέρωση σχετικά με το αίτημά μου.

Με εκτίμηση,
Τριαντάφυλλος Σακαβέλης

-------------------------------------------------------------------
Παρακαλούμε επιλέξτε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση για όλες τις απαντήσεις
σε αυτό το αίτημα.
[Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβαση στη Δημόσια Πληροφορία #55 email]

Προειδοποίηση: Αυτό το μήνυμα και κάθε απάντηση που θα δώσετε θα δημοσιευθεί
στο στο arthro5a.gr. Το απόρρητο και η πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων:
https://www.arthro5a.gr/help/officers

Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η δημοσίευση αιτημάτων και
απαντήσεων θα καθυστερήσει.

Αν βρίσκετε αυτή την υπηρεσία χρήσιμη σαν δημόσιος/α λειτουργός που
εξυπηρετεί αιτήματα κατάθεσης εγγράφων και πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία,
παρακαλούμε ζητήστε από τον/την προϊστάμενό/-ή σας να παραπέμπει στην
πλατφόρμα μας μέσα από την ιστοσελίδα σας (web banner, link κτλ.).

εμφάνιση κειμένου σε εισαγωγικά

Ο/η George Arctouros άφησε έναν σχολιασμό ()

"Ως αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης και εφαρμογής του εν λόγω μέτρου, επιθυμούμε να γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους οι πολίτες ζητούν στοιχεία της εν λόγω δράσης". Μας λένε δηλαδή εδώ, δημοσίως, ότι ελέγχουν τις προθέσεις των πολιτών, χωρίς καν αναφορά σε συγκεκριμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων (εγκύκλιο, νόμο, εσωτερικό κανονισμό, κλπ.).

Ο/η George Arctouros άφησε έναν σχολιασμό ()

Συνεπώς, θεωρώ ότι συν τοις άλλοις, η αρμόδια υπηρεσία παρακάμπτει ευθέως τον Κανονισμό λειτουργίας του arthro5a.gr, εφόσον οι απαντήσεις εδώ πρέπει να είναι δημόσιες, και να αφορούν σε ζητήματα δημοσίου συμφέροντος. Η παραπομπή εκ μέρους της σε κατ' ιδίαν τηλεφωνική εξυπηρέτηση, κατά την γνώμη μου δεν συμμορφώνεται με τους στόχους αυτής της πλατφόρμας.