Δεδομένα που αφορούν τον υπολογισμό του ΚΜΙ (Μεταφορικό Ισοδύναμο)

Σε κατάσταση αναμονής για απάντηση από Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θα έπρεπε να απαντήσουν άμεσα και κανονικά όχι αργότερα από (λεπτομέρειες).

Τριαντάφυλλος Σακαβέλης

Αγαπητή/έ αρμόδια/ε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,

αναζητώ τις τιμές για το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου για τις διαδρομές που ενισχύονται από το Μεταφορικό Ισοδύναμο, συμπεριλαμβανομένων και των διαδρομών από και προς τα λιμάνια της Κρήτης, καθώς αποτελούν μέρος σύνθετων διαδρομών που επιδοτούνται (πχ ένα ταξίδι από τους Λειψούς στα Χανιά, συμπεριλαμβάνει τη διαδρομή Πειραιάς-Χανιά που από μόνη της δεν είναι επιδοτούμενη).

Εναλλακτικά, και εφόσον η διαδικασία υπολογισμού του ΚΜΙ περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 7 της υπ'αρ. 4796/2018 ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. 4111.08.11/469 ΚΥΑ, αναζητώ τις εξής παραμέτρους υπολογισμού:
Τον Χιλιομετρικό Συντελεστή που αντιστοιχεί σε κάθε διαδρομή, και την απόσταση κάθε λιμένα από κάθε δυνατό προορισμό σε χιλιόμετρα.

Με εκτίμηση,
Τριαντάφυλλος Σακαβέλης