Ελένη Χοβαρδά

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Υπουργείο Υγείας,

Παρακαλώ να μου προωθήσετε αντίγραφο της απόφασης με αριθ.12, της 221ης/25-6-2009 ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.

Με εκτίμηση,

Ελένη Χοβαρδά