ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας & Ελληνικά Πανεπιστήμια

Η απάντηση σε αυτό το αίτημα έχει καθυστερήσει πολύ . Βάσει νόμου, σε κάθε περίπτωση, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα έπρεπε να έχει απαντήσει μέχρι τώρα (λεπτομέρειες). Μπορείτε να παραπονεθείτε για Αίτηση για εσωτερική αξιολόγηση..

Στέφανος Λουκόπουλος

Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Ως ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία της Κοινωνίας των Πολιτών, το Vouliwatch αναρτά στον ιστότοπό του πληροφορίες που σχετίζονται με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να επικοινωνούν απευθείας με τα εκλεγμένη μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας και προωθεί συστηματικά μέσα από δράσεις και καμπάνιες τις αξίες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αναβαθμίζοντας τη δημόσια εικόνα του ελληνικού Κοινοβουλίου και ενισχύοντας τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Επικαλούμενοι το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα (Σ. 5Α), τη συνταγματική αρχή της διαφάνειας που απορρέει από την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, τους Ν. 3448/2006 (Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα) και Ν. 4727/2020 (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024), το ΠΔ 28/2015 (Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

• Έχει το πανεπιστήμιό σας Διοικητικό Συμβούλιο; Εάν ναι, μπορείτε να αναφέρετε και να εξηγήσετε το ρόλο των διοικητών του πανεπιστημίου σας;

• Παρακαλούμε επιβεβαιώστε αν κάποιοι από τους διοικητές σας έχουν κινεζική υπηκοότητα ή αν έχουν άλλη σημαντική σχέση με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αυτό μπορεί να αφορά την εργασία για, ή παράλληλα με, έναν κινεζικό κρατικό οργανισμό ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

• Θα μπορούσατε να επιβεβαιώσετε εάν το πανεπιστήμιό σας διαθέτει κώδικα δεοντολογίας, κατευθυντήριες γραμμές ή άλλη επίσημη συμφωνία για την ακαδημαϊκή ελευθερία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε πρόσβαση στο έγγραφο αυτό.

• Θα μπορούσατε να επιβεβαιώσετε αν η διοίκηση του πανεπιστημίου διεξάγει αξιολογήσεις κινδύνου για την ακαδημαϊκή ελευθερία πριν από τη σύναψη θεσμικών σχέσεων με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αυταρχικά κράτη; Εάν ναι, παρακαλείστε να παράσχετε πρόσβαση στο έγγραφο αυτό.

• Μπορείτε να περιγράψετε τη διαδικασία για την έναρξη νέων ή την επαναξιολόγηση υφιστάμενων θεσμικών συνεργασιών με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή οργανισμούς που συνδέονται με το κράτος (ιδίως σε αυταρχικές χώρες όπως η Κίνα) ή για τη λήψη χρηματοδότησης από αυτά;

• Θα μπορούσατε να επιβεβαιώσετε αν το πανεπιστήμιό σας έχει επίσημες κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση της ασφάλειας των φοιτητών από την παρακολούθηση ή τον εξαναγκασμό από όσους ενεργούν για λογαριασμό ξένων κυβερνήσεων (για παράδειγμα, ασφάλεια από παρακολούθηση, εκβιασμό, εξαναγκαστικές δεσμεύσεις υπακοής και καταγγελίες από συμφοιτητές); Εάν ναι, παρακαλείστε να παράσχετε πρόσβαση στο έγγραφο αυτό.

• Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για δύο συγκεκριμένα παραδείγματα διεθνικής καταπίεσης Κινέζων φοιτητών που έχουν αναφερθεί στα ΜΜΕ:

1) Έχει αξιολογήσει η οργάνωσή σας τον πιθανό κίνδυνο που εγκυμονούν οι κινεζικοί σύλλογοι φοιτητών και υποτρόφων, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν παρακολουθήσει άλλους φοιτητές, έχουν οργανώσει αντιδιαδηλωτές και έχουν ενεργήσει κατόπιν εντολών της κινεζικής πρεσβείας;

Παραδείγματα:
https://www.hrw.org/report/2021/06/30/th...
https://www.theguardian.com/uk-news/2019...

2) Γνωρίζετε πόσοι διεθνείς φοιτητές λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Κινεζικό Συμβούλιο Υποτροφιών; Το εν λόγω Συμβούλιο είναι μέρος του κινεζικού υπουργείου Παιδείας και οργανώνει προγράμματα ανταλλαγής ξένων και διεθνείς σπουδές για Κινέζους φοιτητές. Έχετε ερευνήσει τον πιθανό κίνδυνο που ενέχει για τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, δεδομένων πρόσφατων στοιχείων ότι οι συμφωνίες που υπογράφουν οι φοιτητές περιλαμβάνουν δεσμεύσεις πίστης στο κομματικό κράτος και απειλούν τους γονείς των φοιτητών με χρέη αν δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους;
Λεπτομέρειες: https://thepienews.com/news/chinese-stud...

• Χρειάστηκε ποτέ το ίδρυμά σας να αντιμετωπίσει κάποια περίπτωση κατά την οποία ένας φοιτητής τέθηκε σε κίνδυνο διακρατικής καταστολής και μπορείτε να δώσετε λεπτομέρειες για το πώς το ίδρυμά σας αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση; Είστε ελεύθεροι να κρατήσετε την ταυτότητα του φοιτητή ανώνυμη.

• Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να παράσχετε τα στοιχεία σχετικά με τις αποδεκτές δωρεές, τα δώρα, τις επιχορηγήσεις και τη χρηματοδότηση της έρευνας (αξίας άνω των 5.000 ευρώ) προς το Πανεπιστήμιο σας από κινεζικούς φορείς και φορείς του Χονγκ Κονγκ. Παράλληλα, παρακαλείσθε να παράσχετε το συνολικό ποσοστό των εσόδων που παρέχονται από κινεζικές οντότητες του Χονγκ Κονγκ. Παρακαλείστε να δώσετε ένα ποσοστό που να περιλαμβάνει τα δίδακτρα των διεθνών φοιτητών από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ και ένα άλλο που να μην τα περιλαμβάνει. Παρακαλείστε να παράσχετε τις πληροφορίες αυτές για τα οικονομικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και τις διαθέσιμες πληροφορίες για το τρέχον έτος (2022-2023).

Για κάθε δωρεά/δωρεά/χρηματοδότηση, θα θέλαμε να γνωρίζαμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
- Καθορίστε τη χώρα
- Προσδιορίστε το όνομα του φυσικού προσώπου ή του τελικού δικαιούχου της εταιρείας/φιλανθρωπικού ιδρύματος/καταπιστεύματος/ιδρύματος/οργάνωσης
- Την ημερομηνία κατά την οποία το Πανεπιστήμιο σας δέχθηκε τα χρήματα
- Το συνολικό ποσό (ανάλυση κατά περίπτωση) και την περιγραφή των αποδεκτών χρημάτων.
- Περιγραφή του σκοπού της δωρεάς και της χρήσης της. Π.χ. το τμήμα ή το έργο που επωφελείται από τη χρηματοδότηση.

• Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να δώσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις επίσημες σχέσεις που έχει το πανεπιστήμιό σας με κινεζικά ιδρύματα; Αυτές περιλαμβάνουν τυχόν σχέσεις που δημιουργήθηκαν με επίσημη συμφωνία (όπως κοινοπρακτικά πανεπιστήμια, προγράμματα ή πρωτοβουλίες). Παρακαλείστε να παράσχετε τις συμβάσεις, εάν είναι δυνατόν. Εάν δεν είναι δυνατόν, παρακαλείστε να παράσχετε μια επισκόπηση αυτών των συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκόμενων τμημάτων και ακαδημαϊκών, καθώς και της εστίασης της έρευνάς τους.
Περιλαμβάνονται επίσης σχέσεις που δεν αποφέρουν κέρδος μέσω άμεσων χρηματικών ανταλλαγών μεταξύ πανεπιστημίων, και αντ' αυτού μπορεί να επικεντρώνονται σε συνεργασία ή ανταλλαγή δεξιοτήτων και έρευνας (π.χ. μνημόνια κατανόησης).
Παρακαλείστε να αναφέρετε το όνομα του ιδρύματος με το οποίο έχετε σχέση και λεπτομέρειες της συμφωνίας. Εάν είναι σχετικό, παρακαλείστε να προσδιορίσετε τα κέρδη που προκύπτουν για τον οργανισμό σας (μεγαλύτερα από 5000 ευρώ).

• Πόσοι από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου σας είναι πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας;

• Πόσοι από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου σας είναι πολίτες του Χονγκ Κονγκ;

*Παρακαλείστε να αναφέρετε τα σύνολα για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2022-2023. Αναζητούμε στοιχεία για τους επί του παρόντος εγγεγραμμένους, όχι για τους αιτούντες. Παρακαλούμε επαναλάβετε τα παραπάνω για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Εάν είναι δυνατόν, δώστε μας μια ανάλυση για όσους ολοκληρώνουν μεταπτυχιακά ή/και διδακτορικά.

Τα παραπάνω δεδομένα και πληροφορίες θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιεί η πρωτοβουλία μας σε συνεργασία με τον οργανισμό Index on Censorship για την ακριβέστερη και πλήρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την Κινεζική παρέμβαση στην ακαδημαϊκή ελευθερία στην Ευρώπη.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την προσοχή και τη διάθεση συνεργασίας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Στέφανος Λουκόπουλος, Διευθυντής Vouliwatch
e-mail: [email address]
Τηλ: +213 0386340