Αδιαφάνεια στην διαχείριση και λειτουργία των πανεπιστημιακών ανασκαφών

Περιμένετε για εσωτερική αναθεώρηση από Γενική Γραμματεία Ανωτάτης Εκπαίδευσης για την διαχείριση αυτού του αιτήματος

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στην Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης,

είναι γεγονός, όπως καθείς είναι σε θέση να γνωρίζει, ως νυν ή πρώην σπουδαστής, ότι υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια διαχειρίζονται τις ανασκαφικές έρευνες, που τελούν υπό την διεύθυνση ή την αιγίδα αυτών. Επί παραδείγματι, σας αναφέρω ότι τουλάχιστον στο πανεπιστήμιο που τυχαίνει να γνωρίζω, εμπειρικά, δεν υφίσταται καν αρμόδια επιστημονική ή διοικητική Επιτροπή, για τις διαδικασίες χρηματοδότησης, συμμετοχής των σπουδαστών σε αυτές, δημοσίευσης των ευρημάτων, κλπ. Η διεύθυνση εκάστου ανασκαφής ανατίθεται απευθείας στο μέλος ΔΕΠ που έχει προσωπικό επιστημονικό ενδιαφέρον γι' αυτήν. Είναι επίσης γεγονός ότι πολλά, ή έστω αρκετά μέλη ΔΕΠ, διατηρούν την διεύθυνση της ανασκαφής για την οποία ενδιαφέρονται, όχι μόνο για πάρα πολλά χρόνια, αλλά ακόμα και μετά την συνταξιοδότησή τους. Για του λόγου το αληθές, μπορώ αμέσως ν' αναφέρω εδώ, δημοσίως και συμβολικά, δύο ονόματα που μου έρχονται απευθείας στον νου, όπως είναι της κας. Λ. Παλαιοκρασσά, ομότιμης καθηγήτριας ΕΚΠΑ και δ/ντριας της πανεπιστημιακής ανασκαφής Παλαιόπολης Άνδρου, από το 1987 μέχρι και σήμερα ( www.arch.uoa.gr/ereyna/ereynhtika-progra... ), καθώς και της κας. Χρ. Παλιαδέλη, ομότιμης καθηγήτριας ΑΠΘ, πρώην ευρωβουλευτού και συνδ/ντριας της πανεπιστημιακής ανασκαφής της Βεργίνας, από το 1982 μέχρι σήμερα ( https://vergina.web.auth.gr/VeginaSite/h... ). Ένα σοβαρότατο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν κυρίως οι προπτυχιακοί σπουδαστές, είναι η έλλειψη δυνατότητας συμμετοχής τους στις ανασκαφές αυτές, καθώς πολλοί δ/ντές επιλέγουν να μην εκδηλώνουν δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επιλέγουν την ανασκαφική τους ομάδα κεκλεισμένων των θυρών. Δεδομένου ότι η έρευνα πεδίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας πολλών επιστημών, όπως της αρχαιολογίας ή της παλαιοντολογίας, κλπ.,

ερωτάστε:

α. είστε γνώστες αυτής της κατάστασης;

β. σύμφωνα με ποιά κριτήρια γίνεται η ανάθεση της δ/νσης μιας πανεπιστημιακής ανασκαφής, καθώς και η επιλογή των στενών επιστημονικών συνεργατών της;

γ. υπάρχει θεσμικό ή κανονιστικό πλαίσιο, και πώς αυτό εφαρμόζεται, αν εφαρμόζεται;

δ. πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των σπουδαστών, σε όλες τις πανεπιστημιακές ανασκαφές;

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στην Γενική Γραμματεία Ανωτάτης Εκπαίδευσης,

ζητώ εσωτερική υπηρεσιακή διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην από μέρους σας μη απάντηση του τεκμηριωμένου αιτήματός μου.

Με εκτίμηση,

George Arctouros