Προσθέστε ένα widget.

Για να προσθέσετε ένα widget για συλλήψεις και αρνήσεις στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ (English translation: arrests and refusals at internal EU borders)αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα στην ιστοσελίδα σας:

Το widget θα δείχνει κάπως έτσι: