Αυτή είναι μια HTML εκδοχή ενός επισυναπτόμενου Αιτήματος Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία 'Κοπή δέντρων στην Τ.Κ Δάρα Αρκαδίας'.