Δείτε και αναζητήστε αιτήσεις

  

Σχετικά με 1 αιτήματα κατάθεσης εγγράφων και πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία

Αξιότιμε κύριε, Η από 10-2-2022 επικοινωνία σας έχει απαντηθεί αυθημερόν με το επισυναπτόμενο μήνυμα. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της Βουλής των Ελλ...