Δείτε και αναζητήστε αιτήσεις

  

Σχετικά με 7 αιτήματα κατάθεσης εγγράφων και πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία

Αξιότιμε κύριε Αρκτούρο Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας του Α.Π.Θ. με Α.Π. 63936/20-04-2021 προς ενημέρωσή σας και τυχόν ενέργειες σ...
Σκουπίδια στο Γυμνάσιο Δημητσάνας
Απάντηση από Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας στο Thanasis Jannis στις .

Επιτυχημένο.

-- Με εκτίμηση, Σκαντζός Εμμανουήλ Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας Ναυπλίου 57, Τρίπολη - Τ.Κ. 22132 τηλ.: 2713 611616 - 617 email: [διεύθυνση email...
Ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακροπόλεως
Απάντηση από Μουσείο Ακρόπολης στο George Arctouros στις .

Μερικώς επιτυχημένο.

Αγαπητέ κύριε/κυρία, Το ηλεκτρονικό σας μήνυμα ελήφθη από την Γραμματεία του Μουσείου Ακρόπολης και θα προωθηθεί προς διαχείριση και/ή απάντηση στο α...
      Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA CHRYSI Ημερομηνία: 2022.01.13 14:15:47 EET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡ...
      Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA CHRYSI Ημερομηνία: 2022.01.13 14:15:47 EET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡ...
Διαγωνισμος για νεες αστυνομικές ταυτότητες
Απάντηση από Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο sekaf στις .

Μερικώς επιτυχημένο.

Διαβιβάζεται το συνημμένο έγγραφό μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. Police On Line 1 από 1 https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_b...
Πρώην απόφοιτος ΤΕΙ Αθηνών
Απάντηση από Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Χρυσοβαλαντης στις .

Επιτυχημένο.

Καλημέρα κύριε Ανδρέογλου,    Με το Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α'/2.3.2018), "Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής", το ΤΕΙ Αθήνας και το ΤΕΙ Πειραιά,...