Δείτε και αναζητήστε αιτήσεις

  

Σχετικά με 5 αιτήματα κατάθεσης εγγράφων και πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία

As we discussed over the telephone yesterday I hereby sent you (below) on behalf of Geesje van Haren the same request as filed to the Hellenic Polic...
συλλήψεις και αρνήσεις στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ
Το αίτημα έχει σταλεί προς Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από Geesje van Haren στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ονομάζομαι Geesje van Haren, είμαι δημοσιογράφος και εργάζομαι για τον οργανισμό Μέσων Μα...
Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ονομάζομαι Geesje van Haren, είμαι δημοσιογράφος και ερ...
συλλήψεις και αρνήσεις στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ
Το αίτημα έχει σταλεί προς Ελληνική Αστυνομία από Geesje van Haren στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Ελληνική Αστυνομία, Ονομάζομαι Geesje van Haren, είμαι δημοσιογράφος και εργάζομαι για τον οργανισμό Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης...
συλλήψεις και αρνήσεις στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ
Το αίτημα έχει σταλεί προς Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από Geesje van Haren στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ονομάζομαι Geesje van Haren, είμαι δημοσιογράφος και εργάζομαι για τον οργανισμό Μέσων Μαζικ...