Προσωπικό της Βουλής των Ελλήνων

George Arctouros made this Freedom of Information request to General Secretariat of Public Human Resources

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

General Secretariat of Public Human Resources did not have the information requested.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στην Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα,

παρακαλείσθε, όπως μας κοινοποιήσετε τον πλήρη ονομαστικό, ανά Δ/νση-υπηρεσία και θέση κατάλογο του εν ενεργεία προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με την ΑΔΑ 02-07Ι7 ( https://diafaneia.hellenicparliament.gr/... ) της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας.

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,

ζητώ εσωτερική υπηρεσιακή διερεύνηση των αιτιών της εκ μέρους σας απαξίωσης του αιτήματός μου, ενώ έχετε ενημερωθεί εις διπλούν, τόσο με την αυτόματη αποστολή μηνύματος μέσω του arthro5a.gr, όσο και με ηλεκτρονικό μήνυμα δικής μου πρωτοβουλίας, καθώς επίσης και εκ του γεγονότος ότι με ενημερώσατε εγγράφως πως το αίτημά μου έχει επίσης αποσταλεί στο Γραφείο του υπουργού Εσωτερικών.

Με εκτίμηση,

George Arctouros

Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, General Secretariat of Public Human Resources

1 Attachment

Αξιότιμε κύριε,
Η από 10-2-2022 επικοινωνία σας έχει απαντηθεί αυθημερόν με το επισυναπτόμενο μήνυμα. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της Βουλής των Ελλήνων διέπονται αποκλειστικά από τον Κανονισμό της.

show quoted sections