Επιλογή κριτηρίων μοριοδότησης των προσλήψεων στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.

Χρυσοβαλαντης made this Freedom of Information request to General Secretariat of Public Human Resources

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Χρυσοβαλαντης

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, προς προϊσταμένη γενικής διεύθυνσης κυρία Ελένη Ρούφου.
Θα ήθελα να μου επισυνάψετε το έγγραφο σχετικά με την επιλογή των κριτηρίων μοριοδότησης των προσλήψεων στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.
Θέλω να μου επισυνάψετε το έγγραφο που συστήθηκε η επιτροπή με την αριθμό ,που σας αναφέρω πιο κάτω.
Για τον εκσυγχρονισμό των
διατάξεων του Ν. 2190/1994 (προϊσχύσαν σύστημα προσλήψεων) συστήθηκε
επιτροπή με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ3290/21-1-2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 47/27-1-
2020) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου
Τομέα.

Με εκτίμηση,

Χρυσοβαλαντης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, General Secretariat of Public Human Resources

2 Attachments