Χρήσιμες Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν η ερώτησή σας δεν απαντηθεί εδώ ή απλώς θέλετε να μας ενημερώσετε σχετικά με τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επαγγελματίες Χρήστες/-ριες

Ιδιωτικά Αιτήματα #

Οι επαγγελματίες χρήστες/-ριες μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο απορρήτου σε ένα αίτημα προκειμένου να καθυστερήσει η δημοσίευσή του στο site εάν εργάζεστε ακόμη πάνω στο ρεπορτάζ ή την έρευνά σας.

Όταν ένα αίτημα είναι ιδιωτικό, εγγυόμαστε ότι θα είναι ορατό μόνο στο arthro5A.gr για την περίοδο που θα επιλέξετε. Οι διαχειριστές/-ριες της Arthro5a Professional θα μπορούν επίσης να δουν το αίτημά σας, αλλά θα το πράξουν μόνο σε περίπτωση που χρειαστεί να επιλύσουν ένα πρόβλημα σχετικά με αυτό (π.χ. αποτυχημένη παράδοση στην αρχή). Δεν θα αποκαλύψουν το περιεχόμενο του αιτήματός σας ή καμία απάντηση που θα λάβετε σε κανέναν/καμία άλλο/-η. Η αρχή μπορεί να το δημοσιεύσει στο αρχείο της.

Για πόσο διάστημα μπορώ να διατηρήσω ένα αίτημα ιδιωτικό/απόρρητο; #

Τα διαστήματα ιδιωτικότητας/απορρήτου μπορούν να είναι 3, 6 και 12 μήνες.

Adding a privacy period

Θα λάβετε αυτόματη ειδοποίηση μια εβδομάδα πριν λήξει το διάστημα απορρήτου καθώς και την ημέρα της λήξης.

Μόλις λήξει η περίοδος απορρήτου, το αίτημά σας και η σχετική αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας, θα εμφανίζονται δημόσια σε αυτόν τον ιστότοπο.

Χρειάζομαι περισσότερο χρόνο. Μπορώ να παρατείνω το διάστημα ιδιωτικότητας / απορρήτου; #

Τα διαστήματα ιδιωτικότητας / απορρήτου μπορούν να παραταθούν, αλλά μόνο κατά την εβδομάδα πριν από την ημερομηνία λήξης.

Extending a privacy period

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των φορών που μπορεί να παραταθεί ένα διάστημα ιδιωτικότητας / απορρήτου, αλλά κάθε παράταση απαιτεί χειροκίνητη επιβεβαίωση.

Πώς μπορώ να δημοσιεύσω ένα αίτημα; #

Τα αιτήματα μπορούν να δημοσιευτούν ανά πάσα στιγμή.

Publish a request

Μπορώ να κάνω ιδιωτικά μαζικά αιτήματα; #

Τα διαστήματα απορρήτου μπορούν επίσης να οριστούν σε δέσμη αιτημάτων και η λειτουργία τους ακολουθεί τις ίδιες αρχές με τα μεμονωμένα αιτήματα. Οι αλλαγές σε μια περίοδο απορρήτου σε ένα αίτημα που ανήκει σε δέσμη αντικατοπτρίζονται σε όλα τα αιτήματα της δέσμης.

Δέσμη Αιτημάτων #

Η δέσμη αιτημάτων διευκολύνει την αποστολή και διαχείριση αιτημάτων σε πολλαπλές αρχές.

Πώς μπορώ να υποβάλω ένα μαζικό αίτημα; #

Η δέσμη αιτημάτων σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια λίστα αρχών και να γράψετε ένα αίτημα-πρότυπο. Το αίτημα αποστέλλεται ξεχωριστά σε κάθε αρχή, σαν μια συγχώνευση αλληλογραφίας.

Select authorities for a batch

Write a batch template

Πώς μπορώ να διαχειριστώ ένα μαζικό αίτημα; #

Η πρόοδος μιας δέσμης αιτημάτων είναι διαχειρίσιμη με έναν βολικό μετρητή προόδου για να δείτε πόσο κοντά βρίσκεστε στις απαντήσεις από όλες τις αρχές και να σας διευκολύνει κατά την επιλογή της επόμενής σας ενέργειας.

Managing batch requests

Πώς μπορώ να διαχειριστώ μαζικά διαστήματα ιδιωτικότητας / απορρήτου; #

Οι δέσμες διαστημάτων μπορούν να γίνουν ιδιωτικές, και τα διαστήματα απορρήτου εύκολα διαχειρίσιμα σε όλη την δέσμη.

Manage batch privacy

Πόσες αρχές μπορώ να προσθέσω σε μια δέσμη αιτημάτων; #

Ο μέγιστος αριθμός αρχών που μπορούν να προστεθούν σε δέσμη είναι 500.

Πόσα μαζικά αιτήματα μπορώ να κάνω; #

Συνιστούμε να υποβάλετε πιλοτικά μια δέσμη σε ένα δείγμα αρχών για να ελέγξετε το αίτημα. Μόλις μάθετε ότι οι αρμόδιες αρχές διατηρούν τον τύπο δεδομένων που ζητάτε, μπορείτε να τα αιτηθείτε και από τις υπόλοιπες αρχές.

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των μαζικών αιτημάτων που μπορούν να υποβληθούν, αλλά οι Pro χρήστες/-ριες πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες μας σχετικά με τη σύνταξη υπεύθυνων αιτημάτων.

Αλλαγές #

Διατηρούμε αυτές τις σελίδες υπό έλεγχο και ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές κατά καιρούς για να διασφαλίσουμε ότι παραμένουν ενημερωμένες και ακριβείς. Μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη των αλλαγών που κάναμε στο αποθετήριο GitHub αλλά αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.