Χρήσιμες Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν η ερώτησή σας δεν απαντηθεί εδώ ή απλώς θέλετε να μας ενημερώσετε σχετικά με τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας.

Προγραμματιστές/-ριες API

Εισαγωγή

Αυτή η σελίδα εξηγεί πώς οι προγραμματιστές/-ριες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα από το arthro5A.gr ή να επιτρέπουν σε άλλους ιστότοπους και λογισμικά να αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο μέσω ενός "API".

Το arthro5A.gr δεν διαθέτει πλήρες API, αλλά προσθέτουμε σταδιακά χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα ίδια αποτελέσματα με ένα API. Εάν υπάρχει κάτι ειδικό που θα θέλατε, μπορείτε να μας το ζητήσετε και θα προσπαθήσουμε να το ιεραρχήσουμε ως προτεραιότητα.

Tροφοδοσίες RSS (στην πραγματικότητα, Atom)

Υπάρχουν ροές Atom στις περισσότερες σελίδες που απαριθμούν τα αιτήματα FOI, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να λάβετε ενημερώσεις και συνδέσμους σε μορφή XML. Βρείτε τη διεύθυνση URL της ροής Atom με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Αναζητήστε το RSS icon RSS σύνδεσμοι τροφοδοσίας.
  • Εξετάστε την ετικέτα <link rel="alternate" type="application/atom+xml"> στην κεφαλή του HTML.
  • Προσθήκη /feed στην αρχή μιας άλλης διεύθυνσης URL.

Ακόμα και περίπλοκα ερωτήματα αναζήτησης έχουν ροές Atom. Μπορείτε να κάνετε κάθε είδους αναζήτηση, όπως αίτημα ανά δημόσια αρχή, ανά τύπο αρχείου, ανά εύρος ημερομηνιών ή ανά κατάσταση αιτήματος (αναπάντητο, με απάντηση κοκ). Ανατρέξτε στις συμβουλές σύνθετης αναζήτησης για λεπτομέρειες.

Δομημένα δεδομένα JSON

Αρκετές σελίδες έχουν εκδόσεις JSON, οι οποίες σας επιτρέπουν να λάβετε πληροφορίες σχετικά με αντικείμενα σε δομημένη μορφή. Βρείτε τα από:

  • Προσθήκη .json στο τέλος της διεύθυνσης URL.
  • Αναζητήστε την ετικέτα <link rel="alternate" type="application/json"> tag στην κεφαλή του HTML

Τα αιτήματα, οι χρήστες/-ριες και οι φορείς έχουν όλες τις εκδόσεις JSON που περιέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτά. Κάθε ροή Atom έχει ισοδύναμο JSON, που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβάντων στη ροή.

Υπολογιστικό φύλλο (excel) όλων των δημοσίων αρχών

Ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου (excel) που περιέχει κάθε δημόσια αρχή που περιλαμβάνεται στο arthro5A.gr είναι διαθέσιμο εδώ: all-authorities.csv

Γράψτε API

Το API εγγραφής έχει σχεδιαστεί για χρήση από τους φορείς για τη δημιουργία των δικών τους αιτημάτων στο σύστημα. To API χρησιμοποιήθηκε από το Λογισμικό FOI Register της mySociety για να υποστηρίξει τη χρήση του Alaveteli ως αρχείου καταγραφής αποκάλυψης για όλες τις δραστηριότητες FOI σε έναν συγκεκριμένο δημόσιο φορέα. Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το API εγγραφής είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Alaveteli.org.

Επικοινωνήστε με εμάς εάν χρειάζεστε μια λειτουργία που δεν παρέχουμε αυτήν τη στιγμή στο info@vouliwatch.gr.

Αλλαγές #

Διατηρούμε αυτές τις σελίδες υπό έλεγχο και ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές κατά καιρούς για να διασφαλίσουμε ότι παραμένουν ενημερωμένες και ακριβείς. Μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη των αλλαγών που κάναμε στο αποθετήριο GitHub αλλά αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.