Λεπτομέρειες αίτησης “Σκουπίδια στο Γυμνάσιο Δημητσάνας

Ιστορικό συμβάντων

Αυτός ο πίνακας δείχνει τις τεχνικές λεπτομέρειες των εσωτερικών διεργασιών που συνέβησαν με αυτό το αίτημα στο arthro5A.gr. Αυτό θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα με την οποία οι αρχές ανταποκρίνονται στα αιτήματα, τον αριθμό των αιτήσεων που απαιτούν ταχυδρομική απάντηση και πολλά άλλα.

Προειδοποίηση! Για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα έντιμα, θα πρέπει να έχετε καλή γνώση της συμπεριφοράς χρηστών στο arthro5A.gr. Πως, γιατί και από ποιόν ταξινομούνται οι αιτήσεις δεν είναι ξεκάθαρο εκ πρώτης όψεως και θα υπάρξουν λάθη χρηστών και ασάφεια. Θα πρέπει επίσης να κατανοήσετε τον νόμο περί ΑΚΕ και πρόσβαση στη ΔΠ, και τον τρόπο που τον χρησιμοποιούν οι αρχές. Επιπλέον θα πρέπει να είστε ένας ικανότατος στατιστικός. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν απορίες.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
239  sent  2022-03-04 23:06:08 +0200  waiting_response  2022-03-04 23:06:08 +0200  waiting_response  outgoing  
241  comment  2022-03-05 00:41:59 +0200         
258  overdue  2022-03-25 00:00:00 +0200         
269  followup_sent  2022-03-30 13:10:28 +0300  internal_review  2022-03-30 13:10:28 +0300  internal_review  outgoing  
279  response  2022-04-20 10:16:46 +0300    2022-04-20 10:18:58 +0300  successful  incoming  
280  status_update  2022-04-20 10:18:58 +0300  successful  2022-04-20 10:18:58 +0300  successful   
499  edit  2022-10-21 06:45:31 +0300         
500  edit  2022-10-21 06:45:31 +0300         
501  edit  2022-10-21 06:45:31 +0300         
502  edit  2022-10-21 06:45:31 +0300         
503  edit  2022-10-21 06:45:31 +0300         
504  edit  2022-10-21 06:45:31 +0300         

Εδώ περιγράφεται το οποίο σημαίνει πως όταν ένας/μία χρήστης/-ρια επέλεξε μια κατάσταση για το συγκεκριμένο αίτημα και το πιο πρόσφατο συμβάν είχε την κατάστασή του ενημερωμένη έτσι. υπολογίστηκε στη συνέχεια συνάγεται από το arthro5A.gr για ενδιάμεσα συμβάντα, για τα οποία δεν δόθηκε ρητή περιγραφή από κάποιον/α χρήστη/-ρια. Δείτε τις συμβουλές αναζήτησης για την περιγραφή των καταστάσεων.

Μπορείτε να λάβετε αυτήν τη σελίδα σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή ως μέρος της κύριας σελίδας JSONγια το αίτημα. Βλ. την τεκμηρίωση API.