Λεπτομέρειες αίτησης “Επανασχεδιασμός νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ,Δήμου Ρόδου

Ιστορικό συμβάντων

Αυτός ο πίνακας δείχνει τις τεχνικές λεπτομέρειες των εσωτερικών διεργασιών που συνέβησαν με αυτό το αίτημα στο arthro5A.gr. Αυτό θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα με την οποία οι αρχές ανταποκρίνονται στα αιτήματα, τον αριθμό των αιτήσεων που απαιτούν ταχυδρομική απάντηση και πολλά άλλα.

Προειδοποίηση! Για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα έντιμα, θα πρέπει να έχετε καλή γνώση της συμπεριφοράς χρηστών στο arthro5A.gr. Πως, γιατί και από ποιόν ταξινομούνται οι αιτήσεις δεν είναι ξεκάθαρο εκ πρώτης όψεως και θα υπάρξουν λάθη χρηστών και ασάφεια. Θα πρέπει επίσης να κατανοήσετε τον νόμο περί ΑΚΕ και πρόσβαση στη ΔΠ, και τον τρόπο που τον χρησιμοποιούν οι αρχές. Επιπλέον θα πρέπει να είστε ένας ικανότατος στατιστικός. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν απορίες.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
179  sent  2022-02-05 01:31:49 +0200  waiting_response  2022-02-05 01:31:49 +0200  waiting_response  outgoing  
225  overdue  2022-02-26 00:00:00 +0200         
256  very_overdue  2022-03-18 00:00:00 +0200         
257  followup_sent  2022-03-18 10:12:52 +0200  internal_review  2022-03-18 10:12:52 +0200  internal_review  outgoing  
481  edit  2022-09-19 06:45:29 +0300         
482  edit  2022-09-19 06:45:30 +0300         
483  edit  2022-09-19 06:45:30 +0300         
484  edit  2022-09-19 06:45:30 +0300         
1197  edit  2024-03-19 05:45:30 +0200         
1198  edit  2024-03-19 05:45:30 +0200         
1199  edit  2024-03-19 05:45:30 +0200         
1200  edit  2024-03-19 05:45:30 +0200         
1201  edit  2024-03-19 05:45:30 +0200         
1202  edit  2024-03-19 05:45:30 +0200         
1203  edit  2024-03-19 05:45:30 +0200         
1204  edit  2024-03-19 05:45:30 +0200         

Εδώ περιγράφεται το οποίο σημαίνει πως όταν ένας/μία χρήστης/-ρια επέλεξε μια κατάσταση για το συγκεκριμένο αίτημα και το πιο πρόσφατο συμβάν είχε την κατάστασή του ενημερωμένη έτσι. υπολογίστηκε στη συνέχεια συνάγεται από το arthro5A.gr για ενδιάμεσα συμβάντα, για τα οποία δεν δόθηκε ρητή περιγραφή από κάποιον/α χρήστη/-ρια. Δείτε τις συμβουλές αναζήτησης για την περιγραφή των καταστάσεων.

Μπορείτε να λάβετε αυτήν τη σελίδα σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή ως μέρος της κύριας σελίδας JSONγια το αίτημα. Βλ. την τεκμηρίωση API.