Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 9 δημόσιες αρχές που αρχίζουν με το γράμμα Τ'

Επίσης ονομάζεται Τ.Α.ΝΕ.Ο. Η ανταγωνιστική ανάπτυξη ταμείων επιχειρηματικού κινδύνου με προσανατολισμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Η αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τις προβλέψεις των Μεσοπρόθ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Δ.Α.Π. Στρατηγικοί σκοποί του Ο.Δ.Α.Π. είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Τ.Α.Α.Θ.Π. Η παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε αναπήρους και θύματα πολέμου των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας με βαθμό οπλίτη.
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Τ.Ε.Κ.Ε. Η διαχείριση του συστήματος εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων, επενδυτικών υπηρεσιών και πιστωτικών ιδρυμάτων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Τ.Π.Δ. Η αποκλειστική φύλαξη και διαχείριση των κάθε μορφής οριζομένων από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις παρακαταθηκών, χρηματικών, τελωνειακών, αυτουσίων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Από την ίδρυσή του, ο βασικός στόχος του είναι η εξασφάλιση των υποδομών και του εξοπλισμού, τόσο στον τομέα της στέγασης, όσο και στον τομέα λειτουργί...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Τ.Χ.Σ. Η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η αναδιάρθρωση των συστημικών τραπεζών εστιάζοντας στην αποδοτικότητα και αποτελεσματ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Τ.Ε.Ε. Σκοπός του ΤΕΕ είναι η προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία γενικά και την αξιοποίησή της για την οικονομική, κοινωνικ...
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;