Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 3 δημόσιες αρχές που αρχίζουν με το γράμμα Σ'

Επίσης ονομάζεται Σ.Δ.Σ.Τ.Κ.Ε. Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών κ Επαγγελμάτων, μέσα από το σύστημα εκπαίδευσης και τον θεσμό της επαγγελματικής κατάρτισης που διαθέτει, είναι σε...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Σ.Ε.Α.Ν.Α.Α. Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της Χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και προβλημάτων που ανακύπτουν...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Σ.τ.Κ. Εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, αλλά και συμβουλευτικός θεσμός στο πλευρό της πολιτείας για τη θεραπεία προβλημάτ...
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;