Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 25 δημόσιες αρχές που αρχίζουν με το γράμμα Ο'

Επίσης ονομάζεται Ο.Α.Κ.Α Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών πήρε το όνομά του από τον νικητή του Μαραθωνίου δρόμου του 1896 Σπύρο Λούη και το όραμα που οδήγησε στην κατασκευή...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΣΥ Α.Ε. Σκοπός της ΟΣΥ Α.Ε είναι η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου με αρμοδιότητα εκτέλεσης του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου με επίγεια οδι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Σ.Μ.Α.Α. Η εξεύρεση και διανομή στους Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), οικοπεδικών εκτάσεων κατάλληλων για ανέγερση εξοχικής ή αστικής κατοικίας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. Η απόκτηση κατά κυριότητα και νομή εξοχικών εκτάσεων (ιδιωτικών και δημοσίων) σε διάφορες περιοχές της χώρας και η διανομή αυτών στους συνεταίρους μετά...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Σ.Μ.Α.Ν. Η εξασφάλιση στα μέλη του κύριας ή/και παραθεριστικής κατοικίας με την αγορά εκτάσεων και την αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση αυτών προς όφελος των...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Κ.Ε Η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Ε.Ε. Η εγγραφή πτυχιούχων οικονομικών σπουδών των ΑΕΙ, η αναγνώριση του επαγγελματικού τους τίτλου και ο καθορισμός όρων πρόσβασης και εισόδου στο επάγγελμα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Π.Α. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ως αποστολή του την παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και διεθνή οικονομία και κοιν...
0 αιτήσεις.
Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Κρήτης, των Υδραυλικών Έργων και των υδροαρδευτικών δικτύω...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Α.Σ.Π. Η επεξεργασία και ο σχεδιασμός της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας - στo πλαίσιo των κυβερνητικών κατευθύνσεων - καθώς και ο συντονισμός των ενεργειώ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Α.Ε.Δ. Ο ΟΑΕΔ αποτελεί κεντρικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους και επιχειρησιακό βραχίονα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Οι κυριότερες δράσεις του ΟΑΕΔ επι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΑΣΑ A.E Σκοπός του Ο.Α.Σ.Α. είναι ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο συντονισμός και ο έλεγχος του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα μέσα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Β.Ι . Η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατοχυρώνοντας εφ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Δ.ΔΗ.Χ. Η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, η βελτίωση του κόστους δανεισμού και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΛΓΑ Η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων , η διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στην γεωργ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Ο.ΚΑ.ΝΑ Ο σχεδιασμός, η προώθηση και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Κ.Α.Α . Η διοίκηση, διαχείριση και η εν γένει καλή λειτουργία των Κεντρικών Αγορών Αθήνας, Πάτρας και των Ιχθυοσκαλών της χώρας, καθώς και των εσόδων...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΜΜΑ Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι ένας σύγχρονος χώρος πολιτισμού, καλλιτεχνικής δημιουργίας, εκπαιδευτικών δράσεων και κοινωνικής ανάπτυξης. Στόχος της...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΜΜΘ Ο στόχος που τέθηκε για την κατασκευή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ήταν αυτός ενός σύγχρονου, διεθνών προδιαγραφών πολιτιστικού και συνεδριακού κέ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.ΜΕ.Δ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού καλύπτουν κάθε σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και στοχεύουν στην διευκόλυνση των συλλογικών διαπρ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η διαχείρηση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΠΙ Κύριος σκοπός του ΟΠΙ είναι η προστασία των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, η εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Π.Ε.Κ.Α. Στόχος του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Σ.Ε Α.Ε. Όραμα του ΟΣΕ είναι η ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής για την παροχή σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών, καθιστώντας το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ουσια...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Σκοπός του Οργανισμού είναι η επιστημονική συμβολή στην επεξεργασία, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν το περιβάλ...
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;