Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 2 δημόσιες αρχές που αρχίζουν με το γράμμα Ν'

Επίσης ονομάζεται ΝΕΕ. Η προστασία και προαγωγή των συμφερόντων της ελληνικής εμπορικής Ναυτιλίας, μέσω της κοινής συνεργασίας όλων των μελών του και εντός των ορίων των συμφ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Η παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης, εργαστηριακών εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων, στους μετόχους και μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού...
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;