Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 9 δημόσιες αρχές που αρχίζουν με το γράμμα Μ'

Επίσης ονομάζεται Μ.Τ.Α. Η οικονομική ενίσχυση των ασφαλισμένων του, μετόχων και μερισματούχων, με τη χορήγηση σε αυτούς παροχών, όπως είναι το μέρισμα, η οικονομική ενίσχυση Ε...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Τ.Ν. Η υλική ενίσχυση των εν αποστρατεία και ενεργεία μετόχων του και των οικογενειών αυτών.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Τ.Σ. Η οικονομική ενίσχυση των Μετόχων και Μερισματούχων με την παροχή Μερίσματος, Βοηθήματος Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, εφάπαξ Βοηθήματος λόγω Θανάτου, κα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Ο.Μ.Ε.Τ.Θ. Στόχοι του Οργανισμού ορίζονται: η δυναμική ανάπτυξη και προβολή των εικαστικών τεχνών, της φωτογραφίας, του βιομηχανικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Ο.Δ Η στήριξη της δημόσιας διοίκησης για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Α. Το Mουσείο Ακρόπολης είναι ένα αρχαιολογικό μουσείο επικεντρωμένο στα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης των Αθηνών. Το μουσείο κτίστηκε γι...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου από την ίδρυση του το 1999 έως σήμερα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση δράσεων στους τομείς του πολιτισ...
0 αιτήσεις.
Σκοπός του είναι η μελέτη, έρευνα, ανάδειξη, έκθεση, συντήρηση, φύλαξη και κάθε πρόσφορη αξιοποίηση του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το οποίο αποτελεί Δ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΜΦΙ Μελετά και προτείνει μέτρα για την ασφάλεια και την ποιότητα στην πρωτογενη παραγωγή και την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεών της στο περιβάλλον κ...
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;