Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 2 δημόσιες αρχές που αρχίζουν με το γράμμα Λ'

Επίσης ονομάζεται Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. Το Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. ερευνά και μελετά τον παραδοσιακό πολιτισμό των τελευταίων αιώνων και χρόνων στο βορειοελλαδικό χώρο. Συλλέγει, συντηρεί, διαφυλάσσει κα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Λ.Α.Ε.Δ. Η ανάπτυξη, η σύσφιξη και η μακροημέρευση των σχέσεων Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών εν ενεργεία και αποστρατεία των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και τ...
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;