Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 19 δημόσιες αρχές που αρχίζουν με το γράμμα Κ'

Επίσης ονομάζεται Κ.Α.Θ. Η διαχείριση εσόδων που προκύπτουν από την εκμίσθωση και κάθε είδους εκμετάλλευση των καταστημάτων, εγκαταστάσεων, χώρων, διακριτών επιφανειών και υπηρ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Σκοπός της Ένωσης είναι η προαγωγή της δημοτικής και κοινοτικής διοικήσεως, η επαγρύπνησις επί των συμφερόντων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, η...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Ε.Ε. Η ουσιαστική συμμετοχή των Επιμελητηρίων στην χάραξη και υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής, μέσω της υποβολής σχετικών γνωμοδοτήσεων σε κάθε οικονομι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Α.Π.Ε. Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων (τεχνολ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. Η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η διάδοση της γνώσης όλων των πεδίων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η παροχή συμβουλευ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Α.Τ. Κύριος και πρωταρχικός στόχος του Κέντρου είναι η ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία όρασης και η πλήρης ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Ιδιαίτερη βα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Γ. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι ίδρυμα επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των τάσεων της νεοελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό....
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Θ.Ι Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚΕ.Θ.Ε.Α. Το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚΕ.ΜΕ.Α. Η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα Πολιτικής Ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚΕ.Π.Ε. Η επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, η ενθάρρυνση της οικονομικής έρευνας και η συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ανάπτυξη ενός αντικειμενικού, δίκαιου και διαφανούς συστήματος κοστολόγησης και αποζημίωσης νοσοκομειακών υπηρεσιών με β...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Τ.Π Α.Ε Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Έργων είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία των Διευθύνσεων και των μονάδων της Γενικής Διεύθυ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ι.Ε.Κ. Η προώθηση με κάθε δυνατό τρόπο της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών στην Ελλάδα και η προώθηση της καλλιέργειας ποίκιλων εσπεριδοειδών.
0 αιτήσεις.
Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προσφέρει στους Έλληνες την δυνατότητα επικοινωνίας με τα αριστουργήματα του παγκόσμιου ρεπερτ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Θ.Β.Ε. Σκοπός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος είναι η μέσω της θεατρικής τέχνης προαγωγή της πνευματικής καλλιέργειας του λαού και η διαφύλαξη της εθνική...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Μ.Σ.Τ. Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στεγάζεται στη βορειοανατολική πτέρυγα του συγκροτήματος της Μονής Λαζαριστών, σε ένα χώρο συνολικής έκτασης 3.300...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚτΥπ Α.Ε. Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. είναι ο ενιαίος κατασκευαστικός φορέας του Ελληνικού κράτους για όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές. Διαθέτει εξειδικευμένη...
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;