Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 9 δημόσιες αρχές που αρχίζουν με το γράμμα Ι'

Επίσης ονομάζεται Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε. Σκοπός του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. ΤΕΕ είναι η υλοποίηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης, Κατάρτισης, Εξειδίκευσης) των μελών του ΤΕΕ. Ευρύτερ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Ε.Π. Ο Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους φορείς του στα θ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Ι.Ε.Ν. Η έρευνα και η μελέτη της ναυτικής ιστορίας, των ναυτιλιακών παραδόσεων, ηθών και εθίμων και η αναζήτηση και συντήρηση κειμηλίων που αναφέρονται στην ε...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ι.Π Στόχος είναι η πρόληψη και η θεραπεία των μολυσματικών νοσημάτων μέσω βασικής έρευνας , εκπάιδευσης και προσφοράς υπηρεσιών στην δημόσια Υγεία .
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Τ.Υ.Ε. Η έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαί...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Υ.τ.Π. Παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας και αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πεδίο της υγείας του παιδιού.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Φ.Ε.Τ. Η παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά από ιδιωτικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, αλλά ε...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Π.Ι.2 Αναζωογόνηση της ντόπιας πνευματικής παράδοσης, κύημα των πολιτιστικών επιδράσεων που είχε δεχθεί το νησί κατά τη μακρά περίοδο των ευρωπαϊκών κυριαρχι...
1 αίτηση.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;