Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 2 δημόσιες αρχές που αρχίζουν με το γράμμα Η'

Επίσης ονομάζεται Η.ΔΙ.Κ.Α.Α.Ε. Αποστολή της Η.ΔΙ.ΚΑ.Α.Ε είναι να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες θα υποστηρίζουν...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε 2 Nα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες θα υποστηρίζουν την ορθή, πλήρη και αποτελεσμα...
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;