Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 708 δημόσιες αρχές

Επίσης ονομάζεται Υ.ΨΗ.Δ. Στόχος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και ευρύτερος ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας....
1 αίτηση.
Στον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, ανατίθενται η υποστήριξη των ενεργειών και των δράσεων του Πρωθυπουργού που αποβλέπουν στη διασφάλιση της...
0 αιτήσεις.
Στον Υπουργό Επικρατείας Πιερρακάκη Κυριάκο ανατίθεται η αρμοδιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασ...
0 αιτήσεις.
Επιχειρησιακή υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας κατά το ρυθμιστικό και εφαρμοσμένο προγραμματισμό των δημοσίων πολιτικών, την πα...
0 αιτήσεις.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων όλων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
0 αιτήσεις.
Το Φεστιβάλ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επίσης αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες και εθνικές κινηματογραφίες, καθώ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Χ.Π Μεριμνά ιδιαίτερα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του και την πολύπλευρη σύνδεσή του με την κοινωνία.
1 αίτηση.
Προσφέρει καλλιτεχνική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου ταυτόχρονα επιδιώκει τη συστηματική επαναδιατύπωση και τον εκσυγχρονισμό των όρων της συνολικής εκπαι...
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;