Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 707 δημόσιες αρχές

Επίσης ονομάζεται Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε. Σκοπός του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. ΤΕΕ είναι η υλοποίηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης, Κατάρτισης, Εξειδίκευσης) των μελών του ΤΕΕ. Ευρύτερ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Ε.Π. Ο Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους φορείς του στα θ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Ι.Ε.Ν. Η έρευνα και η μελέτη της ναυτικής ιστορίας, των ναυτιλιακών παραδόσεων, ηθών και εθίμων και η αναζήτηση και συντήρηση κειμηλίων που αναφέρονται στην ε...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ι.Π Στόχος είναι η πρόληψη και η θεραπεία των μολυσματικών νοσημάτων μέσω βασικής έρευνας , εκπάιδευσης και προσφοράς υπηρεσιών στην δημόσια Υγεία .
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Τ.Υ.Ε. Η έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαί...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Υ.τ.Π. Παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας και αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πεδίο της υγείας του παιδιού.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Φ.Ε.Τ. Η παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά από ιδιωτικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, αλλά ε...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Π.Ι.2 Αναζωογόνηση της ντόπιας πνευματικής παράδοσης, κύημα των πολιτιστικών επιδράσεων που είχε δεχθεί το νησί κατά τη μακρά περίοδο των ευρωπαϊκών κυριαρχι...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Κ.Α.Θ. Η διαχείριση εσόδων που προκύπτουν από την εκμίσθωση και κάθε είδους εκμετάλλευση των καταστημάτων, εγκαταστάσεων, χώρων, διακριτών επιφανειών και υπηρ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Σκοπός της Ένωσης είναι η προαγωγή της δημοτικής και κοινοτικής διοικήσεως, η επαγρύπνησις επί των συμφερόντων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, η...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Ε.Ε. Η ουσιαστική συμμετοχή των Επιμελητηρίων στην χάραξη και υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής, μέσω της υποβολής σχετικών γνωμοδοτήσεων σε κάθε οικονομι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Α.Π.Ε. Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων (τεχνολ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. Η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η διάδοση της γνώσης όλων των πεδίων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η παροχή συμβουλευ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Α.Τ. Κύριος και πρωταρχικός στόχος του Κέντρου είναι η ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία όρασης και η πλήρης ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Ιδιαίτερη βα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Γ. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι ίδρυμα επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των τάσεων της νεοελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό....
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Θ.Ι Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚΕ.Θ.Ε.Α. Το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚΕ.ΜΕ.Α. Η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα Πολιτικής Ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚΕ.Π.Ε. Η επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, η ενθάρρυνση της οικονομικής έρευνας και η συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ανάπτυξη ενός αντικειμενικού, δίκαιου και διαφανούς συστήματος κοστολόγησης και αποζημίωσης νοσοκομειακών υπηρεσιών με β...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Τ.Π Α.Ε Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Έργων είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία των Διευθύνσεων και των μονάδων της Γενικής Διεύθυ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ι.Ε.Κ. Η προώθηση με κάθε δυνατό τρόπο της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών στην Ελλάδα και η προώθηση της καλλιέργειας ποίκιλων εσπεριδοειδών.
0 αιτήσεις.
Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προσφέρει στους Έλληνες την δυνατότητα επικοινωνίας με τα αριστουργήματα του παγκόσμιου ρεπερτ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Θ.Β.Ε. Σκοπός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος είναι η μέσω της θεατρικής τέχνης προαγωγή της πνευματικής καλλιέργειας του λαού και η διαφύλαξη της εθνική...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Μ.Σ.Τ. Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στεγάζεται στη βορειοανατολική πτέρυγα του συγκροτήματος της Μονής Λαζαριστών, σε ένα χώρο συνολικής έκτασης 3.300...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚτΥπ Α.Ε. Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. είναι ο ενιαίος κατασκευαστικός φορέας του Ελληνικού κράτους για όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές. Διαθέτει εξειδικευμένη...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. Το Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. ερευνά και μελετά τον παραδοσιακό πολιτισμό των τελευταίων αιώνων και χρόνων στο βορειοελλαδικό χώρο. Συλλέγει, συντηρεί, διαφυλάσσει κα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Λ.Α.Ε.Δ. Η ανάπτυξη, η σύσφιξη και η μακροημέρευση των σχέσεων Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών εν ενεργεία και αποστρατεία των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και τ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Τ.Α. Η οικονομική ενίσχυση των ασφαλισμένων του, μετόχων και μερισματούχων, με τη χορήγηση σε αυτούς παροχών, όπως είναι το μέρισμα, η οικονομική ενίσχυση Ε...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Τ.Ν. Η υλική ενίσχυση των εν αποστρατεία και ενεργεία μετόχων του και των οικογενειών αυτών.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Τ.Σ. Η οικονομική ενίσχυση των Μετόχων και Μερισματούχων με την παροχή Μερίσματος, Βοηθήματος Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, εφάπαξ Βοηθήματος λόγω Θανάτου, κα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Ο.Μ.Ε.Τ.Θ. Στόχοι του Οργανισμού ορίζονται: η δυναμική ανάπτυξη και προβολή των εικαστικών τεχνών, της φωτογραφίας, του βιομηχανικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Ο.Δ Η στήριξη της δημόσιας διοίκησης για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Α. Το Mουσείο Ακρόπολης είναι ένα αρχαιολογικό μουσείο επικεντρωμένο στα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης των Αθηνών. Το μουσείο κτίστηκε γι...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου από την ίδρυση του το 1999 έως σήμερα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση δράσεων στους τομείς του πολιτισ...
0 αιτήσεις.
Σκοπός του είναι η μελέτη, έρευνα, ανάδειξη, έκθεση, συντήρηση, φύλαξη και κάθε πρόσφορη αξιοποίηση του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το οποίο αποτελεί Δ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΜΦΙ Μελετά και προτείνει μέτρα για την ασφάλεια και την ποιότητα στην πρωτογενη παραγωγή και την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεών της στο περιβάλλον κ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΝΕΕ. Η προστασία και προαγωγή των συμφερόντων της ελληνικής εμπορικής Ναυτιλίας, μέσω της κοινής συνεργασίας όλων των μελών του και εντός των ορίων των συμφ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Η παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης, εργαστηριακών εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων, στους μετόχους και μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ξ.Ε.Ε. Η μελέτη και η εφαρμογή κάθε μέτρου που συντελεί στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της χώρας, η παροχή στατιστικών στοιχείων του ξενοδοχειακο...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Α.Κ.Α Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών πήρε το όνομά του από τον νικητή του Μαραθωνίου δρόμου του 1896 Σπύρο Λούη και το όραμα που οδήγησε στην κατασκευή...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΣΥ Α.Ε. Σκοπός της ΟΣΥ Α.Ε είναι η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου με αρμοδιότητα εκτέλεσης του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου με επίγεια οδι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Σ.Μ.Α.Α. Η εξεύρεση και διανομή στους Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), οικοπεδικών εκτάσεων κατάλληλων για ανέγερση εξοχικής ή αστικής κατοικίας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. Η απόκτηση κατά κυριότητα και νομή εξοχικών εκτάσεων (ιδιωτικών και δημοσίων) σε διάφορες περιοχές της χώρας και η διανομή αυτών στους συνεταίρους μετά...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Σ.Μ.Α.Ν. Η εξασφάλιση στα μέλη του κύριας ή/και παραθεριστικής κατοικίας με την αγορά εκτάσεων και την αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση αυτών προς όφελος των...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Κ.Ε Η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Ε.Ε. Η εγγραφή πτυχιούχων οικονομικών σπουδών των ΑΕΙ, η αναγνώριση του επαγγελματικού τους τίτλου και ο καθορισμός όρων πρόσβασης και εισόδου στο επάγγελμα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Π.Α. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ως αποστολή του την παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και διεθνή οικονομία και κοιν...
0 αιτήσεις.
Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Κρήτης, των Υδραυλικών Έργων και των υδροαρδευτικών δικτύω...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Α.Σ.Π. Η επεξεργασία και ο σχεδιασμός της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας - στo πλαίσιo των κυβερνητικών κατευθύνσεων - καθώς και ο συντονισμός των ενεργειώ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Α.Ε.Δ. Ο ΟΑΕΔ αποτελεί κεντρικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους και επιχειρησιακό βραχίονα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Οι κυριότερες δράσεις του ΟΑΕΔ επι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΑΣΑ A.E Σκοπός του Ο.Α.Σ.Α. είναι ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο συντονισμός και ο έλεγχος του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα μέσα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Β.Ι . Η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατοχυρώνοντας εφ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Δ.ΔΗ.Χ. Η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, η βελτίωση του κόστους δανεισμού και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΛΓΑ Η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων , η διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στην γεωργ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Ο.ΚΑ.ΝΑ Ο σχεδιασμός, η προώθηση και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Κ.Α.Α . Η διοίκηση, διαχείριση και η εν γένει καλή λειτουργία των Κεντρικών Αγορών Αθήνας, Πάτρας και των Ιχθυοσκαλών της χώρας, καθώς και των εσόδων...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΜΜΑ Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι ένας σύγχρονος χώρος πολιτισμού, καλλιτεχνικής δημιουργίας, εκπαιδευτικών δράσεων και κοινωνικής ανάπτυξης. Στόχος της...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΜΜΘ Ο στόχος που τέθηκε για την κατασκευή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ήταν αυτός ενός σύγχρονου, διεθνών προδιαγραφών πολιτιστικού και συνεδριακού κέ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.ΜΕ.Δ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού καλύπτουν κάθε σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και στοχεύουν στην διευκόλυνση των συλλογικών διαπρ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η διαχείρηση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΠΙ Κύριος σκοπός του ΟΠΙ είναι η προστασία των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, η εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Π.Ε.Κ.Α. Στόχος του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Σ.Ε Α.Ε. Όραμα του ΟΣΕ είναι η ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής για την παροχή σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών, καθιστώντας το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ουσια...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Σκοπός του Οργανισμού είναι η επιστημονική συμβολή στην επεξεργασία, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν το περιβάλ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Π.Α. Φιλοδοξεί να εμπεδώσει και να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση του στο ελληνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και να αυξήσει την ελκυστικότητά του -...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΠΑ.Δ.Α. Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φοιτητών, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας, όσο και στη σύγχρονη υλικοτεχν...
2 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Π.Δ.Μ. Αποστολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι η ανάδειξη και εδραίωση γνώσης και προόδου τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για την κοινων...
1 αίτηση.
Η παροχή υψηλής γνώσης ,η παροχή τεχνογνωσίας και η μεταφορά της παραγόμενης γνώσης προς όφελος της κοινωνίας σε τοπικό , εθνικό και διεθνές επίπεδο.
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Π.Ι. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο μισό σχεδόν αιώνα της λειτουργίας του έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Με τα επιτεύγματά τ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Π.Κ. Η παραγωγή και µετάδοση της επιστηµονικής γνώσης, η διαµόρφωση νέων επιστηµόνων και η συµβολή στην πρόοδο του ανθρώπινου πολιτισµού. Η εκπλήρωση των στ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΠΑ.ΜΑΚ. Όραμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η παροχή άρτιας εκπαίδευσης, η προαγωγή της επιστήμης στο ευρύτερο φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών επιστη...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Π.Π Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, χάρη στην πολυσχιδή και καινοτόμα...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΠΑ.ΠΕΙ. H αποστολή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο που εξ αρχής του ανέθεσε η Ελληνική Πολιτεία, είναι να εκπαιδεύει, να παράγει νέα γνώση, να καλλιεργ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΠΑ.ΠΕΛ. Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της παραγωγής νέας γνώσης, αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων σπουδών, παροχή ενισχυτ...
2 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Π.Π.Κ.Π.Ε. Η καλλιέργεια ενός ευρύτατου φάσματος επιστημονικών πεδίων στην κοινωνική και πολιτική θεωρία και έρευνα: διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, επικοινωνία...
1 αίτηση.
Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας ανήκει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ανήκει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
2 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.
1 αίτηση.
Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ανήκει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.
2 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;