Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 708 δημόσιες αρχές

Επίσης ονομάζεται Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης διαδραματίζει καίριο ρόλο στη στήριξη των νέων, καθώς και πολιτών όλων των ηλικιών. Έχει, δε, σημειώσει σημαντι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε. Σκοπός του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. ΤΕΕ είναι η υλοποίηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης, Κατάρτισης, Εξειδίκευσης) των μελών του ΤΕΕ. Ευρύτερ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Ε.Π. Ο Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους φορείς του στα θ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Ι.Ε.Ν. Η έρευνα και η μελέτη της ναυτικής ιστορίας, των ναυτιλιακών παραδόσεων, ηθών και εθίμων και η αναζήτηση και συντήρηση κειμηλίων που αναφέρονται στην ε...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ι.Π Στόχος είναι η πρόληψη και η θεραπεία των μολυσματικών νοσημάτων μέσω βασικής έρευνας , εκπάιδευσης και προσφοράς υπηρεσιών στην δημόσια Υγεία .
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Τ.Υ.Ε. Η έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαί...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Υ.τ.Π. Παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας και αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πεδίο της υγείας του παιδιού.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ι.Φ.Ε.Τ. Η παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά από ιδιωτικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, αλλά ε...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Π.Ι.2 Αναζωογόνηση της ντόπιας πνευματικής παράδοσης, κύημα των πολιτιστικών επιδράσεων που είχε δεχθεί το νησί κατά τη μακρά περίοδο των ευρωπαϊκών κυριαρχι...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Κ.Α.Θ. Η διαχείριση εσόδων που προκύπτουν από την εκμίσθωση και κάθε είδους εκμετάλλευση των καταστημάτων, εγκαταστάσεων, χώρων, διακριτών επιφανειών και υπηρ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Σκοπός της Ένωσης είναι η προαγωγή της δημοτικής και κοινοτικής διοικήσεως, η επαγρύπνησις επί των συμφερόντων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, η...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Ε.Ε. Η ουσιαστική συμμετοχή των Επιμελητηρίων στην χάραξη και υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής, μέσω της υποβολής σχετικών γνωμοδοτήσεων σε κάθε οικονομι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Α.Π.Ε. Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων (τεχνολ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. Η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η διάδοση της γνώσης όλων των πεδίων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η παροχή συμβουλευ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Α.Τ. Κύριος και πρωταρχικός στόχος του Κέντρου είναι η ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία όρασης και η πλήρης ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Ιδιαίτερη βα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Γ. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι ίδρυμα επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των τάσεων της νεοελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό....
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ε.Θ.Ι Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚΕ.Θ.Ε.Α. Το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚΕ.ΜΕ.Α. Η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα Πολιτικής Ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚΕ.Π.Ε. Η επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, η ενθάρρυνση της οικονομικής έρευνας και η συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ανάπτυξη ενός αντικειμενικού, δίκαιου και διαφανούς συστήματος κοστολόγησης και αποζημίωσης νοσοκομειακών υπηρεσιών με β...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Τ.Π Α.Ε Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Έργων είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία των Διευθύνσεων και των μονάδων της Γενικής Διεύθυ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Ι.Ε.Κ. Η προώθηση με κάθε δυνατό τρόπο της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών στην Ελλάδα και η προώθηση της καλλιέργειας ποίκιλων εσπεριδοειδών.
0 αιτήσεις.
Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προσφέρει στους Έλληνες την δυνατότητα επικοινωνίας με τα αριστουργήματα του παγκόσμιου ρεπερτ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Θ.Β.Ε. Σκοπός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος είναι η μέσω της θεατρικής τέχνης προαγωγή της πνευματικής καλλιέργειας του λαού και η διαφύλαξη της εθνική...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Κ.Μ.Σ.Τ. Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στεγάζεται στη βορειοανατολική πτέρυγα του συγκροτήματος της Μονής Λαζαριστών, σε ένα χώρο συνολικής έκτασης 3.300...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΚτΥπ Α.Ε. Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. είναι ο ενιαίος κατασκευαστικός φορέας του Ελληνικού κράτους για όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές. Διαθέτει εξειδικευμένη...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. Το Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. ερευνά και μελετά τον παραδοσιακό πολιτισμό των τελευταίων αιώνων και χρόνων στο βορειοελλαδικό χώρο. Συλλέγει, συντηρεί, διαφυλάσσει κα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Λ.Α.Ε.Δ. Η ανάπτυξη, η σύσφιξη και η μακροημέρευση των σχέσεων Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών εν ενεργεία και αποστρατεία των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και τ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Τ.Α. Η οικονομική ενίσχυση των ασφαλισμένων του, μετόχων και μερισματούχων, με τη χορήγηση σε αυτούς παροχών, όπως είναι το μέρισμα, η οικονομική ενίσχυση Ε...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Τ.Ν. Η υλική ενίσχυση των εν αποστρατεία και ενεργεία μετόχων του και των οικογενειών αυτών.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Τ.Σ. Η οικονομική ενίσχυση των Μετόχων και Μερισματούχων με την παροχή Μερίσματος, Βοηθήματος Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, εφάπαξ Βοηθήματος λόγω Θανάτου, κα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Ο.Μ.Ε.Τ.Θ. Στόχοι του Οργανισμού ορίζονται: η δυναμική ανάπτυξη και προβολή των εικαστικών τεχνών, της φωτογραφίας, του βιομηχανικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Ο.Δ Η στήριξη της δημόσιας διοίκησης για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Μ.Α. Το Mουσείο Ακρόπολης είναι ένα αρχαιολογικό μουσείο επικεντρωμένο στα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης των Αθηνών. Το μουσείο κτίστηκε γι...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου από την ίδρυση του το 1999 έως σήμερα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση δράσεων στους τομείς του πολιτισ...
0 αιτήσεις.
Σκοπός του είναι η μελέτη, έρευνα, ανάδειξη, έκθεση, συντήρηση, φύλαξη και κάθε πρόσφορη αξιοποίηση του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το οποίο αποτελεί Δ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΜΦΙ Μελετά και προτείνει μέτρα για την ασφάλεια και την ποιότητα στην πρωτογενη παραγωγή και την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεών της στο περιβάλλον κ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΝΕΕ. Η προστασία και προαγωγή των συμφερόντων της ελληνικής εμπορικής Ναυτιλίας, μέσω της κοινής συνεργασίας όλων των μελών του και εντός των ορίων των συμφ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Η παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης, εργαστηριακών εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων, στους μετόχους και μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ξ.Ε.Ε. Η μελέτη και η εφαρμογή κάθε μέτρου που συντελεί στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της χώρας, η παροχή στατιστικών στοιχείων του ξενοδοχειακο...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Α.Κ.Α Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών πήρε το όνομά του από τον νικητή του Μαραθωνίου δρόμου του 1896 Σπύρο Λούη και το όραμα που οδήγησε στην κατασκευή...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΣΥ Α.Ε. Σκοπός της ΟΣΥ Α.Ε είναι η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου με αρμοδιότητα εκτέλεσης του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου με επίγεια οδι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Σ.Μ.Α.Α. Η εξεύρεση και διανομή στους Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), οικοπεδικών εκτάσεων κατάλληλων για ανέγερση εξοχικής ή αστικής κατοικίας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. Η απόκτηση κατά κυριότητα και νομή εξοχικών εκτάσεων (ιδιωτικών και δημοσίων) σε διάφορες περιοχές της χώρας και η διανομή αυτών στους συνεταίρους μετά...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Σ.Μ.Α.Ν. Η εξασφάλιση στα μέλη του κύριας ή/και παραθεριστικής κατοικίας με την αγορά εκτάσεων και την αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση αυτών προς όφελος των...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Κ.Ε Η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Ε.Ε. Η εγγραφή πτυχιούχων οικονομικών σπουδών των ΑΕΙ, η αναγνώριση του επαγγελματικού τους τίτλου και ο καθορισμός όρων πρόσβασης και εισόδου στο επάγγελμα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Π.Α. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ως αποστολή του την παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και διεθνή οικονομία και κοιν...
0 αιτήσεις.
Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Κρήτης, των Υδραυλικών Έργων και των υδροαρδευτικών δικτύω...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Α.Σ.Π. Η επεξεργασία και ο σχεδιασμός της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας - στo πλαίσιo των κυβερνητικών κατευθύνσεων - καθώς και ο συντονισμός των ενεργειώ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Α.Ε.Δ. Ο ΟΑΕΔ αποτελεί κεντρικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους και επιχειρησιακό βραχίονα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Οι κυριότερες δράσεις του ΟΑΕΔ επι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΑΣΑ A.E Σκοπός του Ο.Α.Σ.Α. είναι ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο συντονισμός και ο έλεγχος του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα μέσα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Β.Ι . Η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατοχυρώνοντας εφ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Δ.ΔΗ.Χ. Η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, η βελτίωση του κόστους δανεισμού και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΛΓΑ Η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων , η διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στην γεωργ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Ο.ΚΑ.ΝΑ Ο σχεδιασμός, η προώθηση και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Κ.Α.Α . Η διοίκηση, διαχείριση και η εν γένει καλή λειτουργία των Κεντρικών Αγορών Αθήνας, Πάτρας και των Ιχθυοσκαλών της χώρας, καθώς και των εσόδων...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΜΜΑ Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι ένας σύγχρονος χώρος πολιτισμού, καλλιτεχνικής δημιουργίας, εκπαιδευτικών δράσεων και κοινωνικής ανάπτυξης. Στόχος της...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΜΜΘ Ο στόχος που τέθηκε για την κατασκευή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ήταν αυτός ενός σύγχρονου, διεθνών προδιαγραφών πολιτιστικού και συνεδριακού κέ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.ΜΕ.Δ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού καλύπτουν κάθε σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και στοχεύουν στην διευκόλυνση των συλλογικών διαπρ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η διαχείρηση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΟΠΙ Κύριος σκοπός του ΟΠΙ είναι η προστασία των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, η εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Π.Ε.Κ.Α. Στόχος του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.Σ.Ε Α.Ε. Όραμα του ΟΣΕ είναι η ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής για την παροχή σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών, καθιστώντας το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ουσια...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Σκοπός του Οργανισμού είναι η επιστημονική συμβολή στην επεξεργασία, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν το περιβάλ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Π.Α. Φιλοδοξεί να εμπεδώσει και να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση του στο ελληνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και να αυξήσει την ελκυστικότητά του -...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΠΑ.Δ.Α. Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φοιτητών, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας, όσο και στη σύγχρονη υλικοτεχν...
2 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Π.Δ.Μ. Αποστολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι η ανάδειξη και εδραίωση γνώσης και προόδου τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για την κοινων...
1 αίτηση.
Η παροχή υψηλής γνώσης ,η παροχή τεχνογνωσίας και η μεταφορά της παραγόμενης γνώσης προς όφελος της κοινωνίας σε τοπικό , εθνικό και διεθνές επίπεδο.
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Π.Ι. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο μισό σχεδόν αιώνα της λειτουργίας του έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Με τα επιτεύγματά τ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Π.Κ. Η παραγωγή και µετάδοση της επιστηµονικής γνώσης, η διαµόρφωση νέων επιστηµόνων και η συµβολή στην πρόοδο του ανθρώπινου πολιτισµού. Η εκπλήρωση των στ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΠΑ.ΜΑΚ. Όραμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η παροχή άρτιας εκπαίδευσης, η προαγωγή της επιστήμης στο ευρύτερο φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών επιστη...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Π.Π Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, χάρη στην πολυσχιδή και καινοτόμα...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΠΑ.ΠΕΙ. H αποστολή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο που εξ αρχής του ανέθεσε η Ελληνική Πολιτεία, είναι να εκπαιδεύει, να παράγει νέα γνώση, να καλλιεργ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΠΑ.ΠΕΛ. Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της παραγωγής νέας γνώσης, αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων σπουδών, παροχή ενισχυτ...
2 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Π.Π.Κ.Π.Ε. Η καλλιέργεια ενός ευρύτατου φάσματος επιστημονικών πεδίων στην κοινωνική και πολιτική θεωρία και έρευνα: διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, επικοινωνία...
1 αίτηση.
Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας ανήκει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ανήκει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
2 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.
1 αίτηση.
Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ανήκει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0 αιτήσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.
2 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;