Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 708 δημόσιες αρχές

Επίσης ονομάζεται 1η ΥΠΕΑ Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσοκομεία, Κ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται 2η Δ.Υ.ΠΕ. Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται 3η Υ.ΠΕ. Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται 4η Υ.ΠΕ. Ο προγραμματισμός, συντονισμός εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσοκομεία, Κέ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται 5η Υ.Πε. Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται 6η Υ.ΠΕ. Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται 7η Υ.ΠΕ. Συντονισμός και έλεγχος στα νοσοκομεία της περιφέρειας ώστε να εξασφαλίζεται η εύρρυθμη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος, σε όλα τα επίπεδα φροντ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Α Η καλλιέργεια και η προαγωγή των Eπιστημών, των Γραμμάτων και των Kαλών Tεχνών και η επικοινωνία του ιδρύματος και των ακαδημαϊκών με τις άλλες ακαδημί...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΙΔ.ΑΛ.Ε.ΝΑ.Π. Η ενίσχυση του Ελληνικού Θαλασσίου Πνεύματος και η διατήρηση και προβολή της Ναυτικής Παράδοσης των Ελλήνων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΑΔΜΗΕ Σκοπός είναι η λειτουργία , ο έλεγχος και η συντήρηση και η ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ , ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρικλη ενέργεια ,...
0 αιτήσεις.
The replacement of the Prime Minister in his absence or incapacity and the implementation of any task assigned to him.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Η ανασυγκρότηση, η ανάπτυξη και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας στους τομείς της μεταποίησης και των συναφών προς αυτή υπηρεσιών, καθώς και η...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Ε.Μ.Υ. Εποπτεύει και διαχειρίζεται την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας – Κ. Πρίφτης και το Γενικό Νοσο...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Α. Η οικονομική εξυγίανση των βιώσιμων αλυκών της χώρας μέσω εκμηχάνησης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας τους, ώστε να καταστεί η χώρα αυτάρκης σε σχέσ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Ε.Δ.Ι.Κ. Η άσκηση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων της διώρυγας προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της καθώς και δικαιώματα μελέτης, κατασκευής, συν...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Π.Ο.Ε.Α. Η Ανώτατη Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εφεδρών Αξιοματικών , εποπτεύεται απο το Υπουργείο Εθνκής Άμυνας και διαθέτει 54 συνδέσμους εφέδρων αξιοματικών άνα τη...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Σ.Κ.Τ. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είναι το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα με σκοπό την ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών και η πρώτη ιστορικά ελλην...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Η αποστολή της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαμβάνει την παράλληλη παροχή τεχνολογικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, την προαγωγή της εφαρμοσμένης...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Π.Ε.Α. Η ανάπτυξη και η προώθηση οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Αράβων στους επιχειρηματικούς τομείς, κυρίως σε θέματα: Βιομηχανίας, Γεω...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Π.Θ. Η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων σπουδών (πιστοποίηση), η εκπαιδευτική και διδακτική Αριστεία καθώς και να πρωτοπορεί κα...
3 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ A.E. Ειδικεύεται στην σχεδίαση των δικτύων μέσων σταθερής τροχιάς, την μελέτη και την παράλληλη ενσωμάτωση αυτών στον λειτουργικό πολεοδομικό ιστό, την επίβ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Ο.Ο.Α. Η στεγαστική εξυπηρέτηση δια της παροχής κατοικιών, οικοπέδων, διαμερισμάτων και δανείων στους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων που...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Β.Ι. Η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων της Βαρβακείου Σχολής και του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και άλλων Σχολών και η χορήγηση υποτροφιών σε...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Α.Α.Τ. Εποπτεία των γενικών διευθύνσεων κτηνοτροφίας, αλιείας και τροφίμων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Α.Π.Δ.Κ.Π. Εποπτεία της διεύθυνσης προγραμματισμού και επιχειρησιακών προγραμμάτων και της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Α. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εφαρμογή της αθλητικής πολιτικής της χώρας, στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους για την προστασία, ανώτ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Α.Ν.Π. Η υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών του Αιγαίου και η αξιοποίηση και διάδοση της Αιγαιακής πολιτισμικής κληρονομιάς.
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. Αρμόδια για θέματα ανθρώπινου δυναμικού Δημοσίου Τομέα και προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.
3 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Α.Π. Η κατεύθυνση του έργου της αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Α.Ε. Η οργάνωση και η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η μέριμνα για θέματα φοιτητικών ζητημάτων και η εποπτεία θεμάτων διδακτικού προσωπι...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Β. Υπεύθυνη για την εκτέλεση και την διοικητική εφαρμογή της βιομηχανικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. Δημιουργία προτύπων και ανάπτυξης πολιτικών ισότητας των φύλων, αντιμετώπιση πολλαπλών διακρίσεων και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Τ. Υποστήριξη στην άσκηση του έργου του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθώς και η άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στη Γραμματεία σύμφωνα με το...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Υ.Π.Ε. Η εποπτεία της δημόσιας υγείας, της ποιότητας ζωής, καθώς και των υπηρεσιών τουρισμού υγείας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Π. Κύριες αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν την κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, τη σύνταξη Ισολογισμού και Απολογισμού, όπ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Ε.Ε.Σ.Π.Α. Υπεύθυνη για τη διαχείριση, εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Ο.Σ.Ε. Η εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, ο συντονισμός των δράσεων των υπουργείων και των κρατικών και ιδιωτικών φορέων για την ενίσχυσ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Α.Δ. Υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία της δικαιοσύνης, αρμόδια για ζητήματα δικαστικών υπαλλήλων και για ειδικότερα νομικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Δ.Α.Ε. Η διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την αποδημία και την παλιννόστηση, η σύσφιξη των δεσμών των απόδημων Ελλήνων με την Ελλάδα και η διαφύλαξη...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ε.Π.Κ. Η χάραξη πολιτικής, ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο καθορισμός στόχων και ο επιτελικός έλεγχος στους τομείς της αγοράς του εμπορίου, του καταναλωτή και των...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ε.Ο.Π.Υ. Η διαχείριση των υδρογονανθράκων, της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εναλλακτικών καυσίμων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. Αρμοδιότητα είναι ο σχεδιασμός και η εποπτεία της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η γενική εκπαίδευση των ενηλίκων.
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ε. Καθιέρωση ατομικών και συλλογικών ρυθμίσεων για συμβάσεις εργασίας και μέριμνα για συνθήκες υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ε.Κ. Η ενίσχυση της επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία, ως κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο κοινωνικά, οικονομικά και...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ε.Ο. Εποπτεία της γενικής διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της γενικής διεύθυνσης οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της γενικής δι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Θ. Η προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της θρησκευτικής λατρείας, η εποπτεία του θρησκευτικού εκπαιδευτικού συστήματος και η σύνδεσ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ι.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. Η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση και η οργάνωση των Στρατηγικών Επενδύσεων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ι. Εποπτεία γενικής και κεντρικής διεύθυνσης Ιθαγένειας .
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Κ.Α.Κ.Φ. Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής, σχεδιασμός και συντονισμός προγραμμάτων αντιμετώπισης της φτώχειας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Κ.Α. Μέριμνα για κύρια και επικουρική ασφάλιση, καθορισμό εισφορών και παροχή συντάξεων γήρατος.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. Αρμόδια για τη χάραξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής και στρατηγικής για την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμένων της χώ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Μ.Π.Υ.Α. Σχεδιασμός και εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, άσκηση της πολιτικής διεθνούς προστασίας και πολιτική ένταξης τω...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Μ. Υπεύθυνη για το στρατηγικό σχεδιασμό μεταφορών και οδικής ασφάλειας, για τον έλεγχο των οχημάτων και των εγκαταστάσεων, καθώς και για την παροχή αδειών...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ο.Π. Διασφάλιση Δημοσιονομικής Σταθεροποίησης της χώρας, έλεγχος ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και διαφύλαξη ελληνικών συμφερόντων σε ευρωπαϊκά και...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες του Υπουργείου...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Π.Π. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο συντονισμός της δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή κατ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Π. Καταγραφή, μελέτη και προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας, των αρχαιολογικών μουσείων, χώρων και συλλογών.
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Π.Δ.Ε.Ε.Α. Η μέριμνα, η οργάνωση και η λειτουργίας της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η εφαρμογή προγραμμάτων της ειδικής αγωγής και εκπαίδευ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Π.Φ.Υ. Η οργάνωση και η λειτουργία πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, η εποπτεία της λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Σ.Π. Υποστήριξη υπουργικού έργου και αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων οργανώσεων στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Σ.Δ.Α. Σχεδιασμός και έλεγχος επεξεργασίας λυμάτων, διαχείριση, αδειοτήσεις και στατιστικές αποβλήτων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Τ.Τ. Η ανάπτυξη ποιοτικών, αξιόπιστων τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υποδομών, δικτύων και υπηρεσιών και η χάραξη ενιαίας πολιτικής Κυβερνοασφάλειας στο...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Τ.Π.Α. Υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού στην κατάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, επενδύσεων και προώθησης τη...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Υ.Υ. Η οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών υγείας και η προστασία των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Υ. Αρμόδια για την αποκατάσταση επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και σχεδιασμός λιμενικών, κτιριακών και συγκοινωνιακών υποδομών.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Υ.Α.Α. Υποδοχή, ταυτοποίηση και παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε ευάλωτους πολίτες τρίτων χωρών που υποβάλουν αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.ΥΠ.ΕΘ.Α. Ο συντονισμός των γενικών διεθύνσεων και των γενικών επιτελείων των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π. Η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς κ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Φ.Π.Υ. Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας και προστασία ποιότητας ατμόσφαιρας, δασών και υδάτων.
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Χ.Σ.Α.Π. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η παροχή υποστήριξης σε όλες τις υπηρεσίες δόμησης της χώρας και η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των πολιτικών που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και στην απλούστευση και ψηφιοποίηση όλων των συν...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Π.Α. Υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Όραμα του Ιδρύματος απ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Η διαχείριση και προώθηση της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασολογίας αλιείας, την διαχείριση των ορυκτών και υδατικών...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Ε.Ν.Ε. Σκοπός είναι η διευκόλυνση άνεργων ναυτικών και εργοδοτών να απλοποιήσουν την διαδικασία εύρεσης και αναζήτησης εργασίας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΔΕΠΑ Η ΔΕΠΑ κατόρθωσε να υλοποιήσει το μεγάλο έργο της εισαγωγής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας , το 1988 , ως φορέα ανάπτυξης υποδο...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Δ.Π.Θ. Στοχεύει τόσο στην εκπαιδευτική όσο στην ερευνητική αριστεία ενώ χτίζεται επάνω στις προκλήσεις και στις επιταγές του μέλλοντος. Επαναπροσανατολίζει τη...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Αρχικός στόχος του νεοσυσταθέντος κέντρου ήταν η προώθηση της πυρηνικής έρευνας και τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς. Μάλιστα μέχρι το 2004 λειτουργο...
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αβδήρων ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αγαθονησίου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αγιάς ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Λαρίσης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, της Περιφέρειας Κρήτης.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αγιών Αναργύρων - Καματερού ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.
1 αίτηση.
Ο Δήμος Αγκιστρίου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αγράφων ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αγρινίου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αθηναίων ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.
1 αίτηση.
Ο Δήμος Αιγάλεω ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αιγιαλείας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αίγινας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
1 αίτηση.
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
0 αιτήσεις.
Ο Δήμος Αλίμου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;