Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργικό Συμβούλιο, που επίσης λέγεται Υ.ΨΗ.Δ.

Στόχος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και ευρύτερος ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας. Επιπλέον, η απλοποίηση οποιασδήποτε διαδικασίας, πριν τη μετατροπή της σε ψηφιακή, προκειμένου να αποφεύγεται η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.