Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπουργικό Συμβούλιο, που επίσης λέγεται ΥΠ.ΠΟ.Α.

2 αιτήματα
Το δυσθεώρητο αρχαιολογικό έργο στην Μακεδονία και την Θράκη
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού από George Arctouros στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεδομένης της απάντησης εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία μου απεστάλη στο πρ...
​Σας διαβιβάζουμε το συνημμένο αίτημα και παρακαλούμε για τις κατ' αρμοδιότητα δικές σας ενέργειες. Για το Γραφείο Υπουργού, ═════════════════════...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;