Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπουργικό Συμβούλιο, που επίσης λέγεται ΥΠ.ΠΟ.Α.

Στόχοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι η ενίσχυση και προστασία της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω αντίστοιχων νομοθετικών και θεσμικών παρεμβάσεων.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.