Υπουργός Επικρατείας

Υπουργικό Συμβούλιο

Στον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, ανατίθενται η υποστήριξη των ενεργειών και των δράσεων του Πρωθυπουργού που αποβλέπουν στη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, καθώς και η εποπτεία και η ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων επιτροπών, οργανισμών και φορέων που υπάγονται στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Υπουργός Επικρατείας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.