Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργικό Συμβούλιο, που επίσης λέγεται ΥΠ.ΕΞ.

1 αίτηση